Swebbtv´s intervju med Fredrik Reinfeldt, Per Geijer och Öystein Rönne efter Trygghetskommissionens möte 30 Januari 2018.

https://youtu.be/qXn3m86C8mk

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt ger i en intervju med Swebbtv sin bild av hur brottsligheten i Sverige förhåller sig till situationen i Norge, Finland och Schweiz.

Han berättar att Sverige har en hög benägenhet att anmäla brott vilket gör det svårt att jämföra med andra länder och är något som delvis förklarar att antalet brottsanmälningar nästan 10-faldigats sedan 1950

Hans mål är att alla ska känna sig trygga i Sverige, även personer i utsatta områden.

Svensk Handels Säkerhetschef Per Geijer ger en alarmerande bild av situationen för handlare i Sverige.

Han kommenterar att handels kostnader för brott årligen är 22 miljarder kronor, dvs lika stor som polisens hela budget. Han tror dessvärre att utvecklingen fortsätter gå åt fel håll.

Den enskilt viktigaste åtgärden skulle enligt Geijer vara att domstolarna utnyttjar straffskalan till strängare straff, särskilt för återfallsförbrytare.

Avslutningsvis får vi höra Swebbtv´s reporter Öystein Rönne kommentera de lyckade insatserna för polisen och andra myndigheter i Uppsala.

Han kommenterar också förtroendet bland poliser för Sveriges polischef Dan Eliasson och att Ygeman satte deadline till 31 december 2016 för att åstadkomma en vändning.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)