I detta program diskuterar vi om oron för Corona är relevant. Vi börjar med att diskutera antalet smittade och dödade i Kina och sätter dessa siffror i relation till hur många som dör av andra orsaker. Det visar sig att antalet som dör av Corona är försumbart i jämförelse med andra stora dödsorsaker. Totala antalet döda i Corona motsvarar antalet avlidna av andra orsaker globalt under en timme.

Även antalet registrerade smittade i Kina i förhållande till hela folkmängden är så försumbart att man inte kan tala om någon uppnådd flockimmunitet. Om immunitet inte uppnås kommer gruppen sannolikt bli smittad ändå vid ett senare tillfälle.

Vi diskuterar hur detta begränsade antal döda som troligen ändå skulle ha dött inom kort av andra orsaker kan skapa en så uppiskad stämning globalt.
Peter tar upp att den kriskänsla som uppstår kan användas för att få människor fogliga. Vi diskuterar stängda nationsgränser som omöjligt kan ha någon påverkan eftersom smittade redan finns innanför avspärrningarna.

En effekt av att frågan handlar om en sjukdom är att det sociala tryck som kan uppstå mot den som inte bekänner sig till Corona, kan bli starkt, starkare än trycket i klimatfrågan. Vi testar hypotesen att Corona inte alls är farligare än en influensa och konstaterar att vi inte enkelt kan motbevisa detta.

Vi går över till att diskutera olika frågor: Finns olika Coronavirus? Ja, Corona är ett samlingsord för en viss sorts virus av olika slag med karakteristiskt utseende i mikroskop. Blir man immun?: Ja sannolikt.

I Swebbtv Nyheter togs vi en kinesisk studie upp som visade att personer med blodgrupp A lättare blir smittade medan blodgrupp 0 har viss immunitet. Vi kommenterade beredskapssituationen med stora mängder materiel och att Sverige har skänkt bort mängder av sjukvårdsmateriel.

Vi går över till att diskutera den ekonomiska situationen och konstaterar att belåningen ökar globalt med insatser från olika riksbanker. Den ekonomiska situationen kan bli ett större problem än den hälsomässiga situationen. Ref till blodgruppsstudie: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v1?fbclid=IwAR2B7V67HdRbN00QPvrTXOe9uXUOyyL36ygcsR-S9vKZTWzNyvOgEXhLfwg&utm_campaign=cmp_1523828&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)