I detta program talar Swebbtvs Mikael Willgert med författaren Staffan Mörner. 

Vi granskar Erika Bjerströms klimatrapportering i SVT Rapport den 25 augusti  punkt för punkt. Hennes rapport innehåller mängder med påståenden som inte går att styrka i de vetenskapliga data som är allmänt tillgängliga.

I programmet ombeds Erika presentera sina källor.

Bilder och statistik som vi använder i programmet kommer från Staffan Mörners bok ”Borde man oroa sig för klimathotet?”.

Erika Bjerström kommer alltså med anmärkningsvärda uttalanden som Staffan Mörner här får bemöta på punkt för punkt. Erika varnar för en tropisk storm, Laura, som väntas komma in i USA och drabba flera städer i mexikanska golfen. Det har målats upp skräckscenarier om att ”livshotande stormvågor” nu riskerar att drabba en stor del av sydkusten. När Laura några dagar efter larmet i Rapport har passerat kan man konstatera att det var knappast några ”livshotande stormvågor" som drog in. Lika många dog av kolmonoxidförgiftning då de p.g.a. elavbrott använt bensindrivna elgeneratorer inomhus.

När Erika Bjerström välkomnas till rapportstudion presenteras hon som "global klimatkorrespondent för SVT". Bjerström behöver inte anstränga sig för att presentera sitt narrativ, utan hon får omedelbart frågan om bränder, översvämningar och stormar kan knytas till klimatförändringarna och om naturkatastroferna blir allt vanligare. Bjerström säger tydligt att de blir allt vanligare och att mänskligheten värmt upp jorden 1 grad och att vi ser allt mer extremväder med kraftigare oväder som ställer till mer skada.

Staffan Mörner bemöter Erika Bjerström på nästan varje punkt i nyhetsinslaget. Han säger att den temperaturökning på ca 1 grad som Erika nämner i princip stämmer. Dock menar han att det mesta av den temperaturökningen skedde fram till 1940. Det ökade koldioxidutsläpp som mänskligheten orsakat har huvudsakligen skett efter 1940 och ligger således inte till grund för temperaturuppgången förklarar Mörner.

När det gäller antalet orkaner säger rådande teorier att de inte ökar i antal, vilket också statistiken visar. Däremot påstår Erika Bjerström att deras intensitet ökar. Staffan Mörner nämner att gängse teorier förutspår att de ska öka i intensitet men visar samtidigt på att mätningar visar att de inte gör det. Statistiken visar upp- och nergångar för olika decennier men att någon trend inte kan utläsas globalt sett.

Tittar man på orkaner över land i USA kan man se en nedgång av intensiteten sedan 1930-talet. Vad som däremot ökat är den ekonomiska skadenivån i USA orsakad av orkaner. Men den har andra orsaker än att klimatet har ändrats säger Mörner. Om det blir fler människor i en region och mer infrastruktur kommer den ekonomiska skadan öka för samma orkan jämfört med innan.

I nyhetsinslaget fortsätter Erika Bjerström med att hävda att det blir mera torka och mera skyfall. Staffan visar data för torka i världen. Den visar att torkan i alla typer av omfattning går ner globalt sätt. Om man väljer att titta på USA ser man att värmeböljor var vanligare under 1930-talet än nu. Däremot har det plockats ut en senare del av statistiken så att det ser ut som värmeböljorna ökar, men det är ett ohederligt sätt att presentera statistik menar Mörner.

Även statistiken för nederbörden i Kalifornien visar att det går upp och ner, men att någon trend att torkan ökar inte kan utläsas. I ett diagram som visar den globala mängden skog som förstörs av skogsbränder kan man se att det entydigt minskat under hundra år. Däremot används statistiken återigen på ett ohederligt vis så att motsatsen ska ses.

Bjerström fortsätter med att tala om stigande havsnivåer är orsaken till diverse översvämningar så som t.ex. efter orkanen Katrina. Men tittar man på trender för havsnivån för hela USA:s kust ser man att trenden inte har påverkats av människans utsläpp. Det är uppenbarligen ett geologiskt återhämtningsfenomen efter senaste istiden och har ytterst lite med klimatet att göra.

Erika nämner också att det nu finns klimatflyktingar i och med att ön ”Isle de Jean Charles” utanför New Orleans sjunker. Men ön ligger i ett floddelta påverkat av både jorderosion och sjunkande landmassa. Således är detta inte heller något orsakat av ett förändrat klimat säger Mörner.

Programmet avslutas med att Erika Bjerström och SVT ombeds presentera data som styrker deras påståenden.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)