Det finns stora obalanser i det som kallas ”dejtingmarknaden” och som handlar om att hitta sin partner och att bilda familj. I detta program samtalar Mikael Willgert med David Lorentzon som har fördjupat sig i frågan om hur dessa obalanser ser ut i Sverige idag.

Dels finns ett stort mansöverskott i vissa åldrar, dels bildar vissa män familj mer än en gång vilket leder till färre tillgängliga kvinnor för den övriga gruppen män. Ett annat viktigt förhållande är att möjligheten att få barn avtar med stigande ålder, särskilt för kvinnan.

David Lorentzon som är tjugofem år och snart färdigutbildad polymeringenjör har varit singel under sju års tid berättar han. Han har gjort en djupdykning i dejtingmarknaden för att förstå vilka mekanismer som är rådande och hur statistiken ser ut. Det visar sig att andelen män som inte lyckas hitta en kvinna och bilda familj med har ökat i Sverige jämfört med hur det såg ut för ett par decennier sedan. Faktorer som minskar chansen för män att bilda familj är bland annat låg utbildningsnivå, att man bor på landsbygden och att man är relativt ung.

Att landsbygdens män i högre grad drabbas av ofrivillig ensamhet förklarar Lorentzon med att den typen av arbeten som kvinnor söker sig till, främst finns i städerna varför de i högre grad än männen flyttar dit vilket skapar ett underskott av kvinnor.

David menar att kvinnor i sin tur brottas med andra problem. I och med att kvinnor i högre grad än män utbildar sig på universiteten och sedan gör karriärer blir deras ålder när de vill ha barn generellt högre. Men fertiliteten för kvinnor avtar snabbt efter 30-årsåldern och många kvinnor upptäcker för sent att de inte kan bli gravida.

Sveriges kvinnor är vid tiden för sitt första äktenskap äldst i världen med 33,5 år i medeltal, enligt David. Motsvarande ålder för männen är 36 år. Fertilitetsproblemet för ett statistiskt förstagångs giftermål är så högt som 13 %.

Ett helt annat problem som finns idag som ställer till problem är män och kvinnors olika politiska preferenser. Lorentzon hänvisar till en NOVUS-undersökning som tydligt klargör att kvinnor röstar vänster medan männen röstar höger i stor utsträckning. Den stora skillnaden i politisk uppfattning leder i högre grad idag, jämfört med tidigare, att attraktionen mellan könen minskat.

När man förr i tiden umgicks fysiskt på t.ex. dansbanor har umgänget nu istället flyttat till internet och där också blivit könsuppdelat i hög grad. Män spelar spel medan kvinnor läser bloggar om man generaliserar, menar David. Då man förr skapade en kontakt på ett fysiskt ställe var inte politiska åsikter något som man direkt talade om. I jämförelse är de flesta dejtingsidor sådana att politiska åsikter ofta anges samt att möjliga partners med fel åsikter automatiskt sorteras bort.

På dejtingsidorna finns det ca fyra gånger fler män än kvinnor, enligt David. Förklaringen till det är att då människor söker en partner att bilda familj med blir åldersspannet mindre för kvinnor än för män. Det är mer varierade åldrar av män som söker unga kvinnor som kan antas vara fertila.

Den invandring som Sverige haft har till stor del bestått av unga män. Detta faktum tillsammans med andra har gjort att förutsättningen för en svensk man att träffa en svensk fertil kvinna har krympt. Istället har många svenska män ”importerat” kvinnor från utlandet för att bilda familj.

Thailand är den tolfte största invandrargruppen i Sverige med drygt fyrtiotusen invandrare varav ca åttio procent kvinnor. Andra länder som kvinnor kommit från är Finland, länder i Asien samt från forna östländerna.

Äktenskapsinvandringen av kvinnor från dessa länder har accelererat i ungefär samma takt som invandringen av unga män från MENA-området visar statistik som David Lorentzon sammanställt.

Ett allvarligt problem, enligt David, är det att de allra mest välutbildade kvinnorna tenderar att få minst antal barn. Enligt den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan Peterson förklaras detta delvis av att när kvinnor väljer partner strävar de efter att träffa en man med samma sociala status eller högre. Och för dessa högutbildade kvinnor blir urvalet därmed mycket litet.

Sammantaget står landet inför en allvarlig kris om inte politiska incitament för ökat svenskt barnafödande införs förklarar David Lorentzon.

Referenser från David:

Demografisk sårbarhet
S. Wang, E. Turunen, J. Roto, P. A. Thunell & K. Nilsson. (2019). Demografisk sårbarhet. 
Rapporten är från Nordregion vilket är ett forskningscenter som är bildat av Nordiska Rådet.

Thai Women in Sweden
Webster, Natasha & Haandrikman, Karen. (2016). Thai Women in Sweden: Victims or Participants?. Social Science Asia. 2. 13-29.

IQ and the Wealth of Nations
Lynn, Richard & Vanhanen, T. (2002). IQ and the Wealth of Nations.

Why g Matters
Gottfredson, L. S. (1997). Why g matters: The complexity of everyday life. Intelligence, 24(1), 79–132.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)