I denna telefonintervju får Gunnar Sandelin som är socionom och journalist ge sin aspekt av Coronaviruset. Han tar upp det faktum att den storlek på invandring som Sverige haft de senaste decennierna har påverkat samhället till den grad att vi är väsentligt sämre rustade för en pandemi som denna än vi annars hade varit. Sverige vet i princip inte vilken befolkning det har eftersom ”vi” har accepterat migration utan pass och gör ytterst lite i att bringa ordning i vilka som uppehåller sig i landet.

Samtidigt kommer dessa människor också att bli sjuka och kräva vård. Men Sverige har inte dimensionerat sjukvården eller andra samhälleliga institutioner för den nya, faktiska befolkningsmängden. I själva verket har kapaciteten för t.ex. intensivvård rustats ner kraftigt sedan 90-talet. Det sammanlagda antalet respiratorer har minskat från 4300 år 1993 till 560 nu. Sandelin konstaterar att varken våra politiker eller deras vapendragare journalisterna har berört denna fråga.

En aspekt av problemet med invandringen till Sverige som knyter an till Coronavirus-epidemin är skillnaden i hur man tar till sig information från myndigheter. Svenskarna är ett väldigt auktoritetstroende folk som i allmänhet litar på sina myndigheter och tar till sig information därifrån. Detta menar Gunnar Sandelin, gäller inte nödvändigtvis för de som migrerar till Sverige. Många grupper som kommit till Sverige har stora vårdbehov redan innan Coronaviruset. Ett annan detalj är de både verbala och fysiska bråk som uppstått på vårdinstitutioner när vissa migranter haft synpunkter på den vård Sverige har erbjudit.

Gunnar Sandelin beskriver vårdsituationen i Sverige som rent explosiv i jämförelse med våra grannländer. Detta har enligt honom nog inte beaktats av våra styrande. Men borde verkligen belysas av journalisterna. Hur situationen kan komma att förändras vet inte Gunnar men man kan ju spekulera i att polariseringen mellan grupper ökar säger han. Det kan ju leda till att gruppen svenskar börjar anse sig att ha rätt till vård framför grupper som nyss migrerat hit och inte bidragit till landet något. Han nämner kommunerna som har rapporterat starkt försämrad ekonomi den senaste tiden och detta i kombination med arbetslöshet på grund av pandemin kan leda till en mycket otrevlig och svår situation. Vad händer när de nyanlända kräver resurser men inte får detta?

Se även Gunnar Sandelins artikel på Det Goda Samhället:
https://detgodasamhallet.com/2020/03/18/gunnar-sandelin-en-tystad-viruscocktail/?fbclid=IwAR1r7DBxCkizRJ7FwqDyw5V5XEnyVwuC6UxROVgrS99QHcdenzU0f67Upus&utm_campaign=cmp_1520051&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter#more-24560

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)