Vi börjar med att kommentera ekonominyheter och därefter går vi över till att kommentera rapporteringen om Greta, IPCC-rapporten mm. Vi konstaterar att hela klimatfrågan är ett gigantiskt bedrägeri som handlar om att öka skatterna för den stora massan människor och ge en liten grupp stort inflytande i FNs organ.

Folksam, AMF och Alecta har beslutat bilda ”en allians för klimatet”. De ska inrikta fonderna så att vi klarar 1,5 gradersmålet. Lars Bern råder tittarna att undvika placering i fonder eftersom de uppenbarligen riskerar att vara styrda av politiska mål. Klimat och miljöpropagandan har pågått de senaste 50 åren men har inte gett någon påverkan på klimatet.

Men vad är hållbarhet? Om Lars skulle placera pengar i ett bolag skulle han istället först ta reda på hur personalen mår, det är den viktigaste hållbarhetsparametern. Fonder som styrs av annat än att eftersträva maximal vinst, riskerar att bli offer för korruption där tillgångar slumpas bort och där aktier köps till överpris.

Nordea varnar bolag, som inte har börjar arbeta aktivt med hållbarhet, att de kan hamna på obestånd.

Vi kommenterar de ökande CO2-utsläppen och att FN i en artikel i SvD anklagas för att ha 600 miljarder dollar i oljerelaterade investeringar.

Andreas Cervenka skriver i Dagens Industri att det’amerikanska banksystemet hade en hastig räntestegring upp till 10% härom veckan. Lars ser detta som en instabilitet i penningsystemet.

Europeiska Centralbanken ECB lånar ut 200 miljarder kr per månad med negativ ränta för att stödja företagen.

Brottsligheten som drabbar näringslivet kostar 55 miljarder kronor om året vilket har fått Svenskt Näringsliv att reagera. Lars menar att partisamtal inte kommer leda någon vart eftersom politikerna inte har kontroll över läget. De kommer inte kunna lösa problemen med prottsligheten eftersom (S) är beroende av klanerna i utanförskapsområdena som också står för en betydande del av brottsligheten.

FNs makt utövas, enligt Lars, genom de olika FN-organen, exempelvis IMF och Världsbanken. Generalförsamlingens makt är mycket begränsad.

Liberalerna har distanserat sig något från planerna på snabbtåg vilket är bra enligt Lars, eftersom det är en 1800-talsteknik som är mycket sårbar.

Vi tittar på Greta Thunbergs tal. Lars menar att klimatalarmisterna bär ansvar för att många barn får sin barndom förstörd på grund av rädsla för klimatets utveckling.

Greta säger att människor dör på grund av klimatet medan statistiken visar att risken för att omkomma på grund av väderrelaterade fenomen var mer än 20 gånger större för hundra år sedan.

Vi diskuterar påståendet att temperaturen de senaste fem åren skulle ha varit högre än någonsin uppmätt. Bern ber oss tänka på att vi har mätt temperaturen endast under några hundra år. Det finns många tecken som visar att vi historiskt har haft en högre temperatur. Det stämmer att vi de senaste åren har haft någon tiondels grads temperaturhöjning men det har ingen större betydelse. Det syns inga speciella förändringar av trendkurvan för havsnivån, exempelvis.

Lars förklarar att IPCC har som direktiv att endast titta på klimatförändringar orsakade av människan. IPCC kan liknas vid en doktor som förklarar alla sjukdomar med faktorer som endast har med mjälten att göra. Framtagande av IPCC:s rapporter är en rent politisk process. Därför är det inte vetenskap. Olof Palme hade stor roll för att Sverige och svensken Bert Bolin fick en betydande roll i FNs arbete kring klimatet.

I veckan blåstes liv i frågan om de apatiska barnen. Forskaren Karl Sallin förklarade att deras sjukdom, det som BBC kallar the Sweden mystery illness, berodde på kulturella fenomen. Inte heller i denna frågan kan forskaren arbeta med annat än politiskt korrekta förklaringar.

Vi tittar på havsnivåkurva från Brest i Frankrike som visar att havsnivån har haft en försiktigt stigande trend de senaste 170 åren. De går inte att se någon koppling till koldioxidutsläppen.

Vi tittar på ett klipp med Isabella Lövin som menar att vi har stora problem som de kan lösa. Vi har svårt att se detta som något annat än ett bedrägeri. Dels eftersom koldioxiden inte har någon större påvisad betydelse men också eftersom Sveriges andel av världens CO2-utsläpp är mindre än en promille vilket svarar mot den globala ökningen under några veckor. Därför har våra åtgärder ingen speciell betydelse.

Lars Bern anser att det är oanständigt att Löfvén lovar ytterligare fyra miljarder till FN-fonden, när det inte ens finns pengar till att ge personer på äldreboenden i Sverige anständig föda.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)