Docent Kyösti Tarvainen har skickat ett mail från Finland till Sveriges Riksdag där han informerar om att svenskarna är i minoritet i Sverige inom 40 år med nuvarande invandring. Han informerar också om att majoriteten av invandrarna till Sverige är muslimer medan det i till exempelvis Danmark är 1 av 20 invandrare som är muslim. Dessutom har Danmark bara en åttondel av Sveriges invandring.

I detta program samtalar Mikael Willgert med entreprenören och författaren Arne Weinz om Sveriges demografiska utveckling. Arne har varit med flera gånger i Swebbtv och har skrivit boken Perfekt storm som skildrar ett muslimskt maktövertagande av Sverige år 2027. Han har fördjupat sig i islam och hur samhällen som har en stor invandring av muslimer förändras av detta.

Weinz presenterar också statistik för demografin för Sverige och andra nordiska länder som är framtagen av den finske docent emeritus Kyöste Tarvainen från Aalto universitet i Helsingfors. Det visar sig att den demografiska utvecklingen i alla de granskade nordiska länderna pekar på att ursprungsbefolkningarnas relativa andel blir mindre och mindre. I Sverige är situationen mest påtaglig. I den prognos som Tarvainen gör om Sverige framkommer att svenskarna blir en minoritet kring år 2060. Vad som också framkommer är att Danmark genom politiska beslut har lyckats ändra trenden på den demografiska utvecklingen.

Kyöste Tarvainen har skrivit ett brev till Sveriges alla riksdagsledamöter med uppmaning till besinning av den förda migrationspolitiken. I brevet bifogade han en rapport innehållande den statistik som visar hur svenskar går mot att bli en minoritet i sitt eget land. Arne Weinz tror inte att riksdagsledamöterna kommer visa särskilt stort intresse för denna rapport och dess oerhört allvarliga innehåll.

Ett allvarligt faktum som påverkar den demografiska förändringen är inte bara invandringen, utan också nativiteten. I Tarvainens rapport kan man även utläsa att muslimska kvinnor i genomsnitt föder betydligt fler barn än vad nordiska kvinnor gör.

Den numera avlidne forskaren Hans Rosling propagerade för att utomvästliga kvinnor föder allt färre barn när deras ekonomiska situation förbättrades, något som Arne Weinz anser inte går att utläsa i statistiken gällande för muslimska kvinnor.

Arne Weinz ser en avsevärd skillnad mellan den europeiska invandringen som förekom under 1900-talet jämfört med den utomeuropeiska som nu pågått ett antal decennier. Han anser att islam inte är kompatibelt med västerländska samhällen. Den islamska läran handlar om erövring, vilket återkommande har visats genom historien.

Även om det enligt Tarvainens prognos är ett tag kvar innan svenskarna blir en minoritet i landet som helhet, visar verkligheten i dag att enklaver med muslimsk dominans byggs upp i område efter område.

Det är svårt att förstå den likgiltighet eller i bland till och med positivism som den förändrade demografin bemöts med i Sverige men också andra västliga länder.

Arne Weinz ser hur det svenska samhället utsätts för allt mer attacker i syfte att bryta ner det enhetliga och stabila. Det är inte bara den muslimska invandringen utan även HBTQ-rörelsen, feminismen och nu senast den antivita ”Woke-rörelsen” där kommersiella storföretag är med i kritiken mot det traditionella västerländska samhällena.

Arne berättar att Muslimska brödraskapet har uttryckt att Sverige är det lättaste målet att ta och att Sverige därför är ett strategiskt mål för att erövra Västeuropa. Vi kan räkna med att demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors jämlikhet och åsiktsfrihet kommer inte längre att kunna ses som självklarheter, om de lyckas.

Vad som i grunden ligger bakom denna demografiska förändring kan spekuleras i. Det är knappast endast en orsak eller agenda som är gällande, snarare en rad olika drivkrafter. De multinationella företagen önskar överstatlighet och fogliga konsumenter och driver på för sådan utveckling. I Sverige som inte haft krig på 200 år har i stället många människor invaggats i trygghet och ser därför inte faran med denna utveckling av att den egna etniciteten går mot minoritetsstatus. Sammantaget blir situationen precis som namnet på Arne Weinz bok; En perfekt storm. 

(Boken finns i vår butik för 239 kr inkl frakt.)

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)