Det handlar om ett intrång i Valmyndighetens dator den nionde september 2018, under valnatten. 

Det har kommit fram att det inte var som man sade, att servrarna blev överbelastade. Det var en attack, och den polisanmäldes. Utredningen av detta är i allt väsentligt hemligstämplad med hänsyn till rikets säkerhet. Vi har en person med på telefon som har undersökt saken och kan berätta mer.

Vad jag kommit fram till efter mina kontakter med polismyndigheter, Valmyndigheten och Åklagarmyndigheten, är att det förelåg ett hot mot Valmyndigheten under valkvällen. Det hotet riktades även mot andra myndigheter samma kväll, till exempel MSB. Detta anmäldes av MSB, och en förundersökning startades. Förklaringen är att hemsidan val.se gick ner 20.30 den nionde, och den var nere till 01.30.

I morgonsoffan på TV4 dagen efter sade Anna Nykvist, kanslichef på Valmyndigheten, att detta berodde på en naturlig överbelastning. Först långt senare gick man ut med att det varit en DDoS-attack. Polisutredningen pågick fram till den 11 mars 2019, och har mörkats av Valmyndigheten. Dels väntade man med beskedet om vad som hade hänt, och man förnekade även all kännedom om polisanmälan. I förundersökningen är en stor del av innehållet överstruket.

Vad man kan få fram är att man har sökt den brittiska polisen för att få hjälp. Man har inte kunnat klargöra vilken individ som står bakom hoten. Det är oerhört allvarligt att man inte är transparent angående varför sidan släcktes ner.

En person i Västra Götaland har försökt att få access till Västra Götalands version av val.se, via ett usb-minne i en vallokal.

Information skickades ut via manuella utskick från Valmyndigheten till ett antal ackrediterade medieaktörer. Det var allmänheten som inte fick information via val.se. Det inkom ett rekordhögt antal anmälningar till Valprövningsnämnden angående misstanken att man trodde att siffrorna var manipulerade. Det finns ingen anledning att tro att det var så.

Man kan utgå från att detta har diskuteras men inget syns i protokollen. Däremot har Valmyndighetens egentliga roll avhandlats och protokollförts. Det har varit svårt att få någon information från just Valmyndigheten. I samband med att åklagaren lade ner utredningen skickades beslutet till Valmyndigheten, men någon kopia på det beslutet har inte diarieförts.

Dokument:

Vi lägger ut polisrapporten och av det som är läsbart kan man i korthet konstatera följande;

  1. Ärendet är fortsatt känsligt med hänsyn taget till Rikets säkerhet ...
  2. Mycket är mörkat, inte bara kring tekniken.
  3. INGET nytt om det direkta hotet 20180909, men det visar sig inte bara vara vid detta tillfälle som påtryckningar/hot förekommit. Veckan innan vid ett flertal ggr och tiden efter. 
  4. Hotet kommer sannolikt från UK.
  5. Åklagaren beslutade om husrannsakan i ärendet gentemot ett företag lokaliserat via en postbox i Stockholms Centralstation.

Det som också framkommer och som är intressant är att det inte finns en version av Val.se, utan två. En är lokaliserad i Valmyndighetens miljö och en annan i LST-VG och att det där skedde ett intrångsförsök när en person via en USB sticka försökte få tillgång till siten.

pdf20180914-Info 5000-K1129819-182.22 MB

pdf20180910-Huvudanmälan_5000-K1129819-18.pdf247.00 KB

pdf20180914-PM_5000-K1129819-18.pdf630.81 KB 

pdf20180915-PM_5000-K1129819-18.pdf559.53 KB

pdf20180917-Mail_5000-K1129819-18.pdf1.99 MB

pdf20180917-Tjänsteanteckning_5000-K1129819-18.pdf406.84 KB

pdf20180918-Tjänsteanteckning_5000-K1129819-18.pdf397.54 KB

pdf20181005-Tjänsteanteckning_5000-K1129819-18.pdf387.70 KB

pdf20181015-Förhör_5000-K1129819-18.pdf2.78 MB

pdf20181029-PM_5000-K1129819-18.pdf868.45 KB

pdf20190313-Tjänsteanteckning_5000-K1129819-18.pdf215.88 KB 

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)