I detta program beskriver professor em. Karl-Olov Arnstberg ett framtidsscenario där storstäder utvecklas till något som kan beskrivas some gated communities.

Många av oss som hör professor emeritus i etnologi Karl Olov Arnstbergs scenario inför framtiden, tycker nog att det är ett ganska dystert scenario med ökade klyftor och spänningar i Sverige.

Men det här är bara ett av alla tänkbara scenario, och det är ju så när det gäller framtiden att man bör ha flera scenario. Så vi ska återkomma med ett scenario som mer bygger på att det går åt rätt håll. Storbritannien har ju visat tydligt med Brexit, att det går faktiskt att bryta med de internationella finansintressena och globaliseringen som tar ifrån nationerna deras självbestämmande.

Den framtidsbild Karl-Olov Arnstberg presenterar i detta program innebär att det växer fram en sorts stadskultur med stora städer innehållande blandade befolkningar. En stadsbo kommer mentalt att få allt lättare att flytta från en stad till en annan utan att känna sig främmande.

Däremot kommer det mentala avståndet till landsbygden att öka. I städerna kommer de kulturella idealen att formas. Samtidigt blir det av kostnadsskäl allt svårare att ha någon form av tillverkningsindustri i städerna. I en jämförelse kan man betrakta Tensta respektive Östermalm i Stockholm.

Man finner att det är en åtskillnad mellan de människor som bor på de respektive orterna. Arnstberg talar om ett slags ”globalt cityideal” som sprider sig bland världens storstäder. Inom detta ryms inte verklig kultur så som den ser ut på landsbygden i länder varifrån denna blandpopulation ursprungligen kommer ifrån.

Inom den absoluta ekonomiska eliten i samhället spelar kulturell bakgrund mindre roll, menar Karl-Olov. De tenderar att anamma en kultur som inte tillhör någon speciell nation utan är framväxt genom affärsresor och i umgänget med likasinnade eliter från andra länder. I motsats till hur framtiden ter sig för denna elit blir för de lägre klasserna livet allt farligare.

De lägre klassernas befolkningar grupperar sig i olika grupper och ser främst till sina egna behov, varpå oundvikliga konflikter naturligtvis uppstår. I takt med att spänningarna kommer öka med allt mer blandad befolkning och i takt med att Sveriges ekonomiska situation försvåras, kommer antalet gated communities att öka, spår Karl-Olov Arnstberg.

De styrande i Sverige, likt i andra länder, ser befolkningen i någon mån som deras egendom. Denna egendom måste kontrolleras för att deras makt skall kunna bibehållas. Arnstberg ser hur den informations-tekniska utvecklingen gjort det allt lättare att införa en allt mer omfattande kontroll över befolkningen.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)