Vi får möta professor i Etnologi Karl-Olov Arnstberg i Thailand, där han i denna andra del av intervjun motiverar på vilket sätt han menar att islam ger en starkare kultur än den svenska kulturen.

I slutet av programmet besvarar han också en fråga från en av våra tittare som undrar varför förövare till åldringsbrott i Sverige i så hög utsträckning återfinns bland romer.

Arnstberg inleder med att förklara att en kulturs styrka hänger ihop med dess självförtroende. Det har pågått en kamp mellan den kristna kulturen och den muslimska sedan mer än tusen år. Man kan i ljuset av den tidigare kampen om Europa objektivt se massinvandringen till Europa som ännu ett invasionsförsök. 

Han menar att islam är en krigarkultur som vilar på ett religiöst självförtroende som gör att dess anhängare kan se sig som överlägsna medan de västerländska länderna talar om allas lika värde och annat liknande, något som snarast uppfattas som en svaghet.

Islam är den snabbast växande religionen globalt vilket gör att det blir tokigt att se muslimer som en minoritet.

Den västliga civilisationen som dominerar världen har haft ett gnagande självtvivel efter andra världskriget vilket har tagit fart under åttiotalet, särskilt vid universiteten.

De länder som fortfarande är starkt präglade av den kristna tron är betydligt mer tveksamma till islam än man har varit i sekulariserade länder. 

Han fortsätter med att förklara att religionerna också är gamla regelsystem för hur samhället ska fungera, Dessa har mejslats fram genom århundraden. Ett gemensamt drag är att religionerna sätter familjen i centrum och har regler för att kontrollera sexualiteten i samhället vilket är nödvändigt för samhällets fortlevnad, enligt Arnstberg.

Vi har i västerlandet fått ett nytt regelsystem som kan beskrivas som en godhetsreligion. Den har varit viktig för att motivera öppenheten för islam och invandringen från främmande kulturer. Inte ens när det inträffar terrordåd vill man hämnas utan man hoppas att godheten ska segra. För andra kulturer uppfattas detta som en svaghet och historien visar att den kultur som inte upprätthåller dominansen går under.

Arnstberg menar att godhetsreligionen ännu inte har testats av verkligheten. Klarar man exempelvis att upprätthålla godheten när allt fler i samhället ska försörjas genom bidrag?

Ett annat skäl till att islam ger en starkare kultur handlar om könsrollerna. Enligt Arnstberg visar forskningen att matriarkat inte har fungerat genom historien. Män och kvinnor har genom årtusenden anpassats för olika roller där männen har skyddat samhället och kvinnor har fokuserat på att ta hand om barnen. 

Samhället måste ibland använda våld för att skydda mot kriminella och även mot angrepp utifrån men det kvinnliga tänkesättet utesluter användning av våld. Detta gör en kultur som den svenska, som alltmer styrs av kvinnor, till en svag kultur. Samtidigt är vi i Sverige överens om att män och kvinnor ska vara jämställda och att vi knappast vill ha det på något annat sätt. Detta gör att problemställningen med en försvagad kultur kvarstår. 

Avslutningsvis går vi igenom en tittarfråga om varför förövare till åldringsbrott till så stor del återfinns bland romer. Arnstberg förklarar att ett viktigt element är att minoriteter som klarar att upprätthålla sin minoritetskultur i många generationer gör det genom att upprätthålla en tydlig markering mot personer utanför den egna gruppen. Syftet är att förhindra blandäktenskap. Åtskillnaden gör det möjligt att att begå denna typ av brott utan att bli stigmatiserad i den egna gruppen.

Han anser att romerna har utvecklat en fantastisk överlevnadsförmåga som de flesta av oss svenskar inte kan mäta sig med,

-------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)