Sammanfattning:

Migrationsdomstolen meddelade häromdagen att gymnasielagen inte går att tillämpa. Lagrådet har ju tidigare totalsågat förslaget men aktivisterna i riksdagen drev ändå igenom den ifrågasatta lagen. De förklarade att ”detta är politik” och indirekt att de inte behöver bry sig om någon.

Hans Jensevik förklarar att hela migrationspolitiken är olaglig eftersom den bryter mot vår grundlag men det finns ingen instans som sätter stopp.

Det var Göran Persson som, enligt Hans, inledde trenden med brott mot våra grundlagar. Han avskaffade det kommunala självstyret trots att det var inskrivet i våra grundlag. Men Sverige saknar en författningsdomstol som kan sätta stopp för sådana beslut.

Göran Perssons agerande var ett rent maktspel för att rädda det socialdemokratiska partiet i kris. Riksdagens maktspel därefter givit en mängd beslut som inte är lagenliga. 

Hans inleder programmet med att gå igenom den kris som uppstod i början av 90-talet och som senare utgör bakgrunden till socialdemokraternas kris. Under 90-talskrisen blev 500.000 personer arbetslösa och många fick gå ifrån sina hus och lägenheter när de inte kunde betala lånen.

Före krisen på 90-talet ville finansminister Kjell-Olov Feldt kyla av ekonomin så att det skulle vara möjligt att senare hålla ekonomin uppe i den lågkonjunktur som man väntade skulle komma och som också kom. Feldt fick inte gehör och Hans visar på likheter med dagens situation med en överhettad ekonomi och en finansminister som troligen vill hålla igen.

Politikerna blev mycket impopulära pga krisen.

Göran Persson kom då på att ta över del av ansvaret för Vård-Skola-Omsorg från kommunerna samt även pengarna för detta från kommunerna för att öka populariteten för socialdemokraterna i riksdagsvalet.

Detta skedde i strid med grundlagen vilket har bildat skola för maktspelet i riksdagen som har resulterat i en mängd beslut kring migrationspolitiken som saknar en kostnads- och konsekvensanalys vilket krävs enligt vår grundlag.

Senaste exemplet är beslutet om de 9000 afghanerna som bryter mot grundlagens krav på kostnads- och konsekvensanalys.

Hans jämför med sina erfarenheter från Zimbabwes författning där författningsdomstolen sätter stopp för brott mot författningen och han menar att en författningsdomstol skulle ha satt stopp även för decemberöverenskommelsen.

Programmet avslutas med att konstatera att en lösning M+C+S med Annie Lööf som statsminister inte är otrolig med nuvarande opinionsläge. (Annie Lööf deltog inte i Bilderbergermötet 2018)

I den andra delen av Lördagsintervju 23 ska vi tala om den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)