I detta program intervjuar Mikael Willgert Katerina Janouch, författare och samhällsdebattör. Detta är första delen av två.

Katerina kom till Sverige som tioåring med sina föräldrar. Hon arbetar som journalist och författare och romandebuterade 1993. Idag driver hon en egen webbtidning och ett eget bokförlag som hon startade när hon kom ut som samhällsdebattör och samtidigt bröt med sina tidigare bokförlag.

På den tiden var inte polariseringen så grov i Sverige. Men samhället förändrades och så även mitt politiska intresse, säger Katerina. I familjen i Tjeckoslovakien fanns det starka nationella tankegångar. Jag har alltid varit för nationalstaternas egen identitet, att bejaka sin kultur och historia. Den mångfald som olika länder har, har ju gjort världen till en så färgstark plats, fortsätter hon.

Katerina anser att tidigare invandring till Sverige har påverkat landet i positiv riktning, men efter att migrationen blev så destruktiv i slutet av 90-talet så skapades en kraftig demografisk förändring. Massinvandring från kulturer som är diametralt motsatta svensk kultur är ett stort problem, till skillnad från invandring från europeisk arbetskraftsinvandring i mindre skala.

Jag är extremt känslig för alla slags inskränkningar i människors frihet, i yttrandefriheten och demokratin säger Katerina. Så snart en stat börjar styra hur människor ska tänka och börjar straffa människor som framför kritik, inför censur, åsiktspoliser med mera, så börjar förändringen, jag såg det väldigt tydligt.

Just invandringsfrågan har varit en väldigt polariserande fråga. Men det är viktigt att man får ifrågasätta utan att betraktas som suspekt. Viktigt att man sätter sig upp mot en maktfullkomlig stat som vill toppstyra människor. Har man upplevt detta en gång så har man det med sig.

Katerina har minnen från Tjeckoslovakien och sin barndom där. Hon minns hur kulturen ströps, åsikter förbjöds och människor som var missnöjda med den förda politiken avskedades från sina arbeten. Telefoner avlyssnades, hemma fanns en avlyssningsapparat i väggen och grannen bredvid hade upplåtit sin bostad till säkerhetspolisen för att de skulle kunna bevaka familjen, och speciellt hennes far som betraktades som dissident.

Skolan propagerade för att kommunismen skulle uppfattas positivt på alla sätt, men Katerinas far uppmärksammade henne på vad som var lögner och hjärntvätt. Jag har blivit vaccinerad säger Katerina, och vet precis hur det fungerar. Jag såg hur vi blev bevakade på grund av min pappas åsikter, hur män fanns utanför bostaden och spanade. Vid ett tillfälle tog in honom på förhör utan förvarning. Vi visste inte när han skulle komma tillbaka, eller om han skulle komma tillbaka.

Majoriteten av tjeckerna var mot kommunismen och ockupationsmakten, men många gav sitt tysta samtycke eller samarbetade med makthavarna.

Sverige har ökat med 1,4 miljoner människor sedan 2000, varav 80 procent är från Mellanöstern och Afrika och har helt andra värdegrunder och normer. Det är en enorm förändring i ett så litet land. De är till stor del heller inte självförsörjande. Idag sker en stor del av invandringen genom anhöriginvandring, och det svenska folket är inte medvetna av omfattningen av detta, då politikerna hellre talar om att asylinvandringen har minskat något. Hon säger vidare att detta får fortsätta trots att vi inte har tillräckliga resurser, Utvecklingen kommer av dysfunktionell politik, och Sverige kan betraktas som vanskött. Delar fungerar fortfarande, men som helhet blir det en annan bild.

Debattklimatet i Sverige är präglat av taktiken som är vanlig i det totalitära samhället, att man använder sig av nedsättande ord för att tysta sina meningsmotståndare. Det är effektivt, eftersom samtalet bryts och meningsmotståndaren tvingas att försvara sig. Laddade epitet gör människor rädda. Men om debatten är tystad offentligt så säger människor desto mer då de är i privata sammanhang. Om alla människor som på tu man hand säger att de håller med mig skulle säga ifrån offentligt, då skulle Sverige inte se ut som det gör, säger Katerina.

Vi måste agera mot problemen i samhället. Sluta slösa med offentliga medel. Vi har fattigpensionärer men skänker enorma summor till andra länder.

Det har kommit massor av förslag för att komma tillrätta med problemen, men det mesta har bara förkastats. Är man rädd för att stöta sig med vissa grupper?

Sverige behöver en ny regering!

Missa inte del två av intervjun.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)