I detta program berättar Anita Nilsson som är läkare och psykiater om hur äldre människor far illa i vården på grund av politiska beslut samt organisationer som inte är ändamålsenliga.

Anita har under många år ägnat sig åt hur äldre hanteras inom vården. Hon uppmärksammade tidigt att det fanns ett system i att boende för äldre gjordes om till boende för nyligen invandrade personer. Det uttalande som Sveriges-Radio i programmet Medierna gjorde om att Swebbtv har fel i frågan om att äldreboenden omvandlas till migrantboenden anser Anita Nilsson inte stämmer.

I sina efterforskningar har hon sett att dessa omvandlingar i själva verket pågår i hela landet. Däremot sker inte sådana omvandlingar i våra grannländer, utan Sverige är enda landet i Norden och kanske hela världen, där sådant sker. Anita har också studerat hur äldre människor reagerar när de blir tvungna att byta äldreboende. Det tar hårt på krafterna både psykiskt och fysiskt att omorientera sig efter en flytt och många äldre drabbas då av fysiska åkommor så som hjärtinfarkter. Det är rent av så att en tvångsavflyttning av äldre från ett boende kommer att leda till dödsfall i en del fall. Hur det ser ut med den statistiken skulle Anita Nilsson vilja se en studie på.

När det gäller politikerna som fattar beslut om nedläggning av äldreboenden för att sedan låta lokalerna omvandlas till migrantboenden undrar Anita Nilsson hur det står till med empatiförmågan hos dem. Hon tycker det skulle vara intressant med en djupintervju med dessa personer för att se vilka empatiska förmågor de har och hur de ser på skuld, ånger etc.

När Anita får frågan varför hon tror att vi inte får höra mer från anhöriga som protesterar menar hon att det är media som inte vill ta upp det även om anhöriga ringer och ber om det. Hon menar att många anhöriga är upprörda men att de inte hörs eller syns.

I Sverige har vi inte krav på legitimation för undersköterskor, vilket alla de övriga nordiska länderna har med utbildningstider på runt tre år. I Sverige är undersköterska en anställningstitel som inte har ett preciserat kunskapskrav. Därför har det i Sverige lett till att personer med mycket tveksamma kunskaper har kunnat arbeta på äldreboenden med arbetsuppgifter som fordrar en viss medicinsk kompetens.

I samband med Coronapandemin har vi fått höra av myndigheterna själva att kompetens för smittskydd och syrgasdistribution som regel saknas på äldreboenden. Med legitimation tror Anita att en yrkesstolthet skulle infinna sig som skulle leda till bättre utfört arbete, men också bättre juridiska möjligheter att ställa krav på en anställd som försummat sitt jobb.

Det är inte bara utbildningen inom delar av sjukvården som har lett till problem för äldre. Hon har funnit att just äldre ofta hamnar i en märklig situation eftersom den vård som utförs av läkare är styrd av regionerna (tidigare landstingen) medan den som utförs av undersköterskor på vårdhem är organiserad av kommunerna.

Detta är ett resultat från 90-talet då den så kallade ädelreformen infördes. Problemet som Anita Nilsson påpekar är att de som skall sköta äldres sjukvård på hemmen lutar sig mot socialtjänstlagen, medan annan sjukvård lutar sig på hälso- och sjukvårdslagen. Inom dessa lagar skyddas patienter i olika grad. Äldre som vårdas enligt socialskyddslagen har ett mycket sämre skydd än om de vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inom socialskyddslagen är enligt nationalekonom Hans Jensevik äldre lågt prioriterade, vilket gör nyanlända migranter kan komma före. Därför kan den typ av tvångsförflyttningar som sker kanske till och med vara lagliga. Det är också så att de äldre kan trilla mellan stolarna av ekonomiska skäl då både kommun och region ska utföra vård och omsorg på en patient och dessa hänvisar till den andre för att hålla sin egen budget.

Anita Nilsson berättar att en av de dyraste kostnaden inom sjukvården beror på fallskador. Dessa är i sin tur många gånger en konsekvens av övermedicinering samt svaghet på grund av felaktig eller för litet mat. Ett annat stort problem är att äldre, eller psykiskt sjuka yngre, i allt högre omfattning blir bostadslösa, vilket är ett brott mot lagen påtalar Anita.

Här är länkar till några av våra program angående äldreboenden som omvandlas till migrantboenden:

Fristad https://youtu.be/itwKXceCYtw

Lennart Dahlgren om Vintertullen https://youtu.be/vHzk_R_0HgQ

Demonstration för hemlösa https://youtu.be/1c-hsfMysaA

Dianagården https://youtu.be/s939Ne2n6nA

Fråga Doktorn https://youtu.be/dJkFVGmlacg

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)