https://youtu.be/JTW0SeKtShM

Detta är del 2 med författare och samhällsdebattör Stefan Torssell - Därför ska man hänga ut och avslöja bedragarna!

Sammanfattning:

Stefan Torssell berättar att han vid flera tillfällen kommit i kontakt med och avslöjat allvarliga bedrägerier. Ett genomgående tema är att bedragarna kallt räknar med omgivningens feghet och okunskap vilket gör att de inte slår larm. Men det finns bara ett sätt att få stopp på bedrägerierna och det är genom att avslöja dem och de som ligger bakom dem.

Den första delen av föredraget är utelämnat av tekniska skäl.

Stefan Torssell berättar om några bedrägerier han fått insyn i. Under sin tid på Sjöfartsverket avslöjade han att personer i organisationen var delaktiga i att utfärda intyg för en utbildningsverksamhet som två lärare på Chalmers bedrev i egen regi. De utbildade till internationellt giltiga behörigheter i strid med gällande regler. Även hans chef var inblandad. 

Han berättar att han vägrade att utfärda behörigheterna men att bedrägeriet fortsatte med andra anställda på Sjöfartsverket som fick ta vid i hans ställe. Han polisanmälde saken men det lades ner. Han försökte få in debattartikel i SvD men den blev inte införd. Till sist blev allt avslöjat och rapporterat i media. Stefan fick inte någon personlig vinning. Tvärtom.

Stefan nämner i förbigående att Estoniakatastrofen aldrig har prövats juridiskt. Detta är något vi ska återkomma till i ett kommande program.

Ett problem när man avslöjar bedragare är att anhöriga och andra  personer i bedragares omgivning blir skadade och kan fungera som gisslan. Så var det i detta fall. Bedragare kan fortsätta att bedra eftersom de räknar kallt med omgivningens feghet och okunskap och att dessa därför tiger. Det enda sättet att få stopp på bedrägerier är genom att avslöja dem och de som ligger bakom. De alternativa medierna gör att det är lättare att avslöja bedragarna numer.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)