I detta Swebbtv Embedded får vi möta energisystemexperten Elsa Widdings i första delen av hennes filmserie där hon svarar på frågan om vi befinner oss i en klimatkris.

Swebbtv Embedded är en programform där vi sänder utvalda program från våra samarbetspartner.

 Myt nr. 5: ”Vi befinner oss i en klimatkris”

Jag har delat upp den här myten i två delar. I den första delen förklarar jag varför klimatpolitiken riskerar att leda till en miljökris och i del 2 har jag valt ut ett antal frågor som är bra att känna till innan man går på myten om att vi befinner oss i en kris.

Har den så kallade klimatkrisen blivit en förevändning att strunta i mijön? Miljö- och klimatpolitiken är inkonsekvent och slarvigt hanterad där man silar mygg och sväljer elefanter. Det finns dock mycket viktiga frågor för en miljö- och klimatminister att lösa och som handlar om helt andra saker än en svagt ökande temperatur i atmosfären. 

Exempelvis saknas i Sverige en organiserad kontroll av ”miljögiftsimport”. I vardagsprodukter som kläder, matförpackningar, brandskum och plaster används till exempel så kallade högfluorerade ämnen som brukar sammanfattas som PFAS-ämnen, ett samlingsnamn för cirka 4700 syntetiska kemikalier med många ”effektiva” egenskaper, som tillverkats alltsedan 1940-talet.

Dessa ämnen är extremt svårnedbrytbara, kan påverka foster och många är dessutom cancerogena eller har andra allvarliga miljöeffekter på levande organismer. 

Förutom våra befintliga miljöproblem har vi nya oroshärdar i form av alla de miljökonsekvenser som uppstår i just kölvattnet av den dumdristiga klimatpolitiken. I ambitionen att bli fossilfria på kort tid så förväntas användningen av elbilar att öka i snabb takt. En motiverad fråga är då hur berg av litsiumjonbatterier ska kunna återvinnas på ett bra och miljömässigt säkert sätt. 

Innan man offrar miljö i klimatets namn borde våra politiker ta ett steg tillbaka och verkligen fundera över om rädslan för en långsamt stigande temperatur ens är ett problem och framförallt om miljökonsekvenserna för att lösa det eventuella problemet står i proportion till den upplevda eller förväntade skadan. 

Klimatministern borde kunna berätta vad vi svenska skattebetalare får tillbaka om vi lever upp till Parisavtalet som antas sänka den globala medeltemperaturen med ett par tiondels grader vid seklets slut, under förutsättning att alla lever upp till avtalet vill säga. Vad är det som är så viktigt med de där tiondels graderna? För det är vad beräkningar med hjälp av klimatmodellerna visar. Läs gärna Björn Lomborg som är en auktoritet på området. 

Energisystemet ska ställas om så att det blir förnybart och hållbart. Men vad menar man med förnybart och hållbart?

Orden låter trevliga och bra men vad döljer sig bakom? 

I inlägget påstår jag också att ingenting tyder på att satsningar på sol och vind i det svenska elsystemet kommer att innebära någon minskning av koldioxidutsläpp och jag refererar till en vetenskaplig studie. Här avses: Honga, S, Qvist, SA, Brook, BW, 2018, economic and environmental costs of replacing nuclear fission with solar and wind energy in Sweden. Energy Policy, vol 112, 2018 sid 56-66.

Ide, manus och presentation: Elsa Widding

Introduktionsvideo och musik: Ulf Gabrielsson och Carl Johan Thore

Filmning och redigering: Ulf Gabrielsson

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)