I detta program diskuterar vi Sveriges ekonomiska utveckling och det globala ekonomiska systemet. Klaus Bernpaintner menar att den negativa räntan och den uppblåsta penningmängden leder till klyftor i samhället. Riksbanken är ansvarig för detta och bör enligt Klaus avskaffas eftersom dess agerande leder till skadliga konsekvenser.

Klaus Bernpaintner är aktiv i Misesinstitutet i Sverige som arbetar med ekonomisk teori och libertariansk samhällsteori.

Många tror att staten kan skydda ”den lilla människan” men Klaus menar det finns en stor risk med att överlåta för mycket av sin ekonomiska makt till staten. Orsaken är att det finns starka intressen som lobbar och arbetar aktivt för att ta över och styra staten. Det kan räcka med att övertyga eller korrumpera en liten grupp makthavare för att uppnå detta.

Det förklarar också varför de internationella finansintressena ofta är positiva till socialism, eftersom staten då gör jobbet med att samla in pengarna från medborgarna. Därefter kan bolagen lobba för att få tillgång till dessa pengar.

Vi går över till att diskutera minusräntan vilken enligt Klaus är ett resultat av dålig ekonomisk teori som har slagit rot i hela västvärlden, där banker lierat sig med de politiska makthavarna. I grund och botten vill en politiker bli omvald. Politiker har därför alltid behov av att ge ”bröd och skådespel” till väljarna. Räntesänkning är en dopning av ekonomin. Detta sker genom att bankerna ställer ut krediter i allt högre takt när räntan sänks. Detta har i flera länder lett till att valutans värde har fallit så snabbt att man i princip måste ha en skottkärra med pengar för att handla lite mat.

Vi säger ofta att vi knappt har någon inflation men detta stämmer inte alls enligt Klaus, utan beror framförallt på att konsumentprisindex, KPI, inte inkluderar fasta tillgångar som aktier och fastigheter.

Enligt Klaus finns det inget behov av riksbanken och dess ambition att styra räntan.

Om en bank skulle börja ställa ut för stora krediter riskerar den att komma på obestånd om andra banker kräver att få ut krediterna. Men om alla banker ökar sin belåning i takt minskar möjligheterna för andra banker att få ut krediterna eftersom de balanseras mellan bankerna.

Genom att penningmängden ökas har priserna på exempelvis fastigheter ökat kraftigt under 2000-talet. Enligt Klaus leder den ökade penningmängden till slöseri med resurser som styrts in på områden som inte ger någon avkastning. Ett exempel på detta är massinvandringen som är en investering som knappast kommer att ge någon avkastning eller export.

Klaus förklarar att de som står nära bankerna och dess utlåning är de som kan tjäna mest pengar. De får möjlighet att använda pengarna innan de sipprat ut i samhället och drivit upp priserna.

Vi diskuterar hur länge den stora utlåningen kan fortsätta och Klaus förklarar att bankerna kan fortsätta sin utlåning så länge bankernas utlåning följs åt. På samma sätt kan ett land fortsätta expandera penningmängden, så länge andra länder gör på samma sätt. Därför har det hela kunnat fortsätta längre än han hade förväntat sig.

Klaus menar att vi kommer få negativa konsekvenser men kan inte säga om det blir en krasch eller en långsam återställning. Det går inte heller att förutse när det kommer att ske.

Penningexpansionen leder till att klyftorna i samhället ökar genom att de som äger fasta tillgångar får se sina värden ökar.

På samma sätt som man har kunnat vinna på penningexpansionen kan man också vinna på en minskad penningmängd vid en kris, om man har sålt sina tillgångar innan krisen kommer.

Klaus kommenterar kommunerna som har försämrat sin ekonomi genom den misslyckade integrationen av stora invandrargrupper. Hans bedömning är att staten kommer få lösa ut kommunerna. Den misslyckade integrationen och mängden personer som inte bidrar i ekonomin leder till att kronan försvagas. Detta sker genom att spekulanter intecknar en dålig utveckling för svensk ekonomi och därför spekulerar i en kronförsvagning.

Vi kommenterar att Sveriges handelsbalans har blivit negativ och att vi inte längre är en exportnation. Även vår export inom EU som var positiv vid inträdet har blivit kraftigt negativ. Klaus menar att det bästa som kan hända är att vi får en kris snarast som gör att läget normaliseras.

Vi avslutar med att Klaus förklarar tänkbara mekanismer för hur en kris genereras och att många troligen kommer att förlora pengar i vindkraftsprojekt och annat som är triggat av en uppblåst penningmängd.

Stöd Swebbtv på olika sätt:

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

• Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt)
eller bankgiro 147-0558

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)