Mads Palsvig är en f.d. värdepappershandlare som tidigare har deltagit i Swebbtv och förklarat hur finansintressen utnyttjar bankerna för sina syften. Idag propagerar han emot globalisterna och de internationella finansintressena. Han är orolig att vi leds in i ett samhälle där de finansintressen styr människors liv in i minsta detalj. Han har startat och leder därför ett parti i Danmark med namnet JFK 21 som jobbar med dessa frågor.

Mads Palsvig berättar att lagstiftningen i Danmark ändrades kort innan Coronapandemin så att företag som får ekonomiska problem inte får full ersättning, vilket de skulle ha fått utan lagändring enligt Mads. Han ser det som ett märkligt sammanträffande att ändringen skedde precis innan pandemin bröt ut. Han har den bestämda uppfattningen att små bolag slås ut nu till förmån för stora bolag.

Många i Danmark ställer sig frågan hur den danska staten nu kan släppa ut 400 miljarder danska kronor i stödpaket medan det tidigare har varit svårt att få fram ens en miljard till viktiga verksamheter.

Mads anser att det är fel att staten producerar pengar som går ut till banker och bolag. Istället borde nya pengar kanaliseras via medborgarna så att medborgarna får en fördel eftersom det är medborgarnas arbete och tillgångar som möjliggör nya pengar.

Han tar upp Black Lives Matter och menar att medkänslan med svarta inte är äkta. Om den var äkta skulle de kräva stopp för slavhandeln med svarta i Libyen exempelvis. Eller ändra de miljontals svartas situation i amerikanska fängelser, som är privata, där de får arbeta under slavliknande förhållanden.

Det planeras ett nytt scenarioarbete i FNs regi som ska vara klart i höst och som handlar om en ny coronasmitta som denna gång är dödlig. Detta skrämmer Mads Palsvig eftersom den nuvarande pandemin och andra katastrofer såsom terrordåd på ett märkligt sätt ofta har föregåtts av övningar. Bill Gates har också talat om en kommande pandemi som kan vara dödlig och det är väl känt att Bill Gates engagerar sig i vaccinindustrin.

I Danmark används inte andningsskydd i någon större utsträckning. Arbetarskyddsmyndigheten i Danmark har satt restriktioner för hur länge man får ha mask. Mads berättar att danska regeringen har rätt att tvångsvaccinera hela befolkningen.

Dödligheten i Danmark har varit lägre i Covid 19 än vid säsongsinfluensa 2018 (se euromomo.eu)-

Mads Palsvigs största oro nu gäller alltså övningen inför den dödliga pandemin som ska ske i september med namnet: "Preparedness for health emergencies, Global Preparedness Monitoring Board September 2019, A WORLD AT RISK" På sidan 10 framgår att FN ska genomföra åtminstone två scenarioövningar som inkluderar alla funktioner i samhället ("system wide") varav åtminstone en ska handla om avsiktligt frisläppande av dödlig smitta. (sid 10: “The United Nations (including WHO) conducts at least two system-wide training and simulation exercises, including one for covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.”)

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)