Lars Bern berättar hur vi kan skydda oss mot Corona, vilka konsekvenser som kommer uppstå till följd av pandemin och avslutningsvis en diskussion om detta på telefon med Mikael Willgert

Detta program består av 3 delar. i första delen berättar Lars Bern om hur vi bäst skyddar oss mot Corona. I del 2 efter ca 22 min beskriver han de ekonomiska konsekvenserna av Corona och i del 3 (45:40) talar Mikael Willgert på telefon med Lars Bern om de saker han tagit upp. Lars Bern berättar att Corona inte har särskilt hög dödlighet men att många smittas eftersom vi helt saknar immunitet. Dessutom är det många som redan har metabola sjukdomar såsom fetma, diabetes, cancer mm som avlider när de smittats av Corona. Han varnar för och vill särskilt uppmärksamma de metabola sjukdomar som varje år tar 40 miljoner människors liv och som kommer göra detta oavsett Corona. Han nämner en rapport från Kina som har kommit fram till att i åldersgruppen 80+ är dödligheten ca 14%. När det gäller hela befolkningen finns det studier som pekar på att dödligheten är långt under 1%. Lars Bern förklarar att man på många håll i världen tar stora doser C-vitamin för att förbättra immunförsvaret. Detta stöds av åtskilliga vetenskapliga rapporter. Även D-vitamin och zink är viktiga kosttillskott för ett bra immunförsvar.

Bern menar att det bästa sättet att gardera sig mot Corona också är att gå in för LCHF-kost som utesluter kolhydrater.

Lars Bern förklarar att han inte tror att det kommer vara möjligt att möta detta virus med vaccin eftersom viruset muterar. Han tror heller inte på Bill Gates idéer om massvaccinering.

Vad får då detta virus för ekonomiska följder. Lars Bern är orolig att USA kommer drabbas hårt med höga dödstal eftersom övervikt och fetma är en så vanlig åkomma där. USA försvagas också av den starka polariseringen i landet. Lars Bern menar att USA behöver en ledare som kan ena nationen och detta har inte Donald Trump lyckats med. Priset på olja har störtdykt senaste tiden vilket också har blivit ett problem för USA eftersom en stor del av den amerikanska oljeindustrin har höga kostnader och nu riskerar att gå omkull. Lars Bern menar att Kina går vinnande ur denna situation med lågt oljepris och kommer när pandemin är över vara världens främsta ekonomi.

EU däremot är ett sorgebarn vilket förklarar att de svenska politikerna inte längre har med EU-flaggan och istället lyfter fram den svenska flaggan. EU har inte ens klarat hanteringen av andningsskydd. Om vi skulle få en livsmedelsbrist i Europa är inte EU till hjälp. Då kommer troligen varje land att se till sina egna behov och strypa exporten. Han tror att EU är kört och kommer aldrig bli sig likt. Opinionen i Italien har svängt kraftigt för ett utträde ur EU. Lars Bern tror att situationen blir den samma i Spanien.

Han är starkt kritisk till den jordbrukspolitik som våra politiker har drivit under många år. Vi har en självförsörjningsgrad under 50% och är helt i avsaknad av beredskapslager för livsmedel.

Han tror inte att reseindustrin kommer återhämta sig de närmaste åren. Även migrationen till Europa och kanske till Sverige, kommer att avta.

Vi behöver ställa de som har genomfört nedmonteringen av jordbruk, försvar och annat i vår beredskap till svars. Lars Bern tror att globalismen är död och att det är nationalstaten som gäller nu.

Mikael Willgert och Lars Bern diskuterar frågorna på telefon: Lars Bern ser skeendet som ett paradigmskifte. Kina kommer öka sitt oberoende av omvärlden och kampanjen mot Kina kommer inte fungera. Det låga oljepriset gynnar särskilt Kina som är världens största oljeimportör.

Lars Bern menar att Saudiarabiens mål är att knäcka den amerikanska skifferoljeindustrin som behöver ha ett pris över 50-60 dollar. Men inte heller Saudiarabien klarar ett lågt pris eftersom hela statsbudgeten bygger på oljan. Slutsatsen blir att både Saudiarabien och USA måste få upp priset vilket gör att risken för ett nytt krig i Mellanöstern, för att få upp priset, inte kan försummas. De europeiska och amerikanska företagen kommer att sträva efter att minska beroendet av underleverantörer i Kina men det kommer ta tid. Lars Bern är mer oroad för en eventuell brist livsmedel. Vi behöver förbättra förutsättningar för bönder i Sverige. Får vi en brist kan priserna globalt stiga kraftigt. En stor del av livsmedelsproduktionen kontrolleras av 10 globala bolag.

Han tror att vi är i början av en djup kris och vad som händer när alla länder börjar trycka nya pengar för att möta krisen är svårt att veta. Den verkliga oron är att bostadsmarknaden dyker ner. Detta kan snabbas på om migranter inte längre får bidrag och börjar vända hem. En annan faktor är om arbetslösheten ökar och många tvingas sälja.

Vi behöver planera för att Coronaskräcken finns kvar i flera år och att pandemin kommer i flera vågor. Sammantaget anser Lars Bern att vi står i början av stora problem med oro för situationen i Mellanöstern till följd av oljepriset, sammanbrott för EU, risk för bostadskrasch och risk för matbrist. Vi behöver ha politiker som kan hantera denna typ av problem och som kan åter skapa en beredskap.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)