Vi har just släppt fyra telefonsamtal med intressanta vinklingar på Coronapandemin.

Det här är samtal nr 4 

I detta samtal ger nationalekonom Hans Jensevik sin bild av vad som kan bli resultatet av Coronaepedemin.

Han har uppfattningen att detta kan bli den händelse som utlöser den priskorrektion som många har väntat på när det gäller aktier och fasta tillgängar. Han tror att det kan bli som krisen i början av 90-talet då en halv miljon löntagare gick ut i öppen arbetslöshet.

Det stora problemet är att efterfrågan dyker snabbt och han jämför med den situation han själv hade i sitt eget bolag när kunderna bytte leverantör. Det blir viktigt att snabbt minska mängden personal.

Riksbanken har aviserat att man kommer låna ut 500 miljarder till bankerna men vi frågar oss på vilket sätt detta kommer hjälpa företagen eftersom bankerna inte kommer låna ut till bolag om de inte är säkra på att de ska få igen pengarna.

Efter att intervjun gjordes har regeringen meddelat att man kommer stötta bolagen med uppskjutna skatteinbetalningar och andra åtgärder som vänder sig direkt till företagen vilket har applåderats av företagare.

Vi kommer in på att krisen kan t.o.m. bli värre än den på 90-talet. En orsak är att då var krisen inhemsk medan världsmarknaden var oförändrad. Dessutom har vi idag två miljoner med utländsk bakgrund som har högre arbetslöshet och kan drabbas särskilt hårt av en nedgång.
Ett annat problem kopplad till Corona är att sjukvården inte har byggts ut efter början av 90-talet trots att befolkningen har ökat med två miljoner invånare. i början av 90-talet hade vi tusentals respiratorer och annan utrustning i beredskapslager men allt detta har skänkts till Baltikum eller kastats.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)