Lars Bern skickar ett inlägg från sin karantän där han irriterat sig på professorernas inlägg i debatten om Corona. De påstår att vi inte kan skydda oss speciellt genom att äta vitaminer.

Lars Bern menar att detta kan förklaras av att läkemedelsindustrin systematiskt arbetar för att få kontroll på forskarna. Duktiga forskare identifieras tidigt av läkemedelsbolagen och de får stöd för att få ut artiklar i ansedda publikationer. Dessutom säljer dessa publikationer som regel annonser som betalas av läkemedelsbolagen som vill publicera de forskare de stöder. Resultatet blir att dessa forskare får många meriterande referenser vilket är en fördel när de senare söker jobb som professorer och liknande. Detta system gör att de personer som avancerar har nära kopplingar till industrin. Eftersom läkemedelsindustrin inte tjänar några pengar på vitaminer tenderar positiv information om vitaminers verkan att undertryckas.

Däggdjur bildar i allmänhet en hög nivå av C-vitamin i sin lever, enligt Bern. Människan kan inte producera C-vitamin, så för att komma upp i motsvarande nivå behövs ca 10 gram per person och dygn, dvs långt över myndigheternas rekommendationer på ca 75 mg per dygn. Den C-vitamin vi tar in behöver spridas över dygnet eftersom den relativt snabbt går ut med urinen.

Det finns enligt Lars Bern en stor mängd forskarrapporter som visar att C-vitamin har en avgörande betydelse för att motverka virusinfektion. Blir man sjuk bör man dubblera dosen eftersom vitaminet förbrukas vid sjukdom. Lipsomal C-vitamin är en variant med extra bra verkan.

Vid blodförgiftning ger intravenös C-vitamin en starkt positiv effekt. 1948 botade Frederick Klenner 60 poliopatienter med höga doser C-vitamin.

Även D-vitamin har positiva effekter som negligeras av läkemedelsindustrin. D-vitaminhalten i blodet har ett avgörande inflytande så att personer som som har en låg nivå drabbas betydligt hårdare av problem vid en coronainfektion. Det finns mängder av vetenskapliga studier som visar D-vitaminets effekt. En mamma som ammar sitt barn för över D-vitamin till barnet men om mamman har för låg halt D-vitamin får barnet inget D-vitamin med bröstmjölken. Därför ger vi ofta D-vitamindroppar till barn.

Personer som inte vistas i solen, gamla, feta och personer med mörk hy i Sverige har ofta D-vitaminbrist. Dessa är också överrepresenterade bland personer som avlider i Covid 19.

Lars Bern rekommenderar att man en gång om året tar prov för att mäta upp halten i blodet av viktiga vitaminer.

Därefter kommenterar Lars Bern det faktum som handlar om att äldreboenden inte kan erbjuda syrgasbehandling vilket skulle kunna ske med syrgaskoncentratorer som är enkla att sköta och som inte kostar stora belopp. Istället ger man ofta morfin som gör att patienten går en smärtfri död till mötes fast en syrgasbehandling skulle ha kunnat få patienten att överleva. Bern menar att detta är aktiv dödshjälp.

Ett annat sätt att skydda sig är att skyndsamt gå över till LCHF-kost där man utesluter kolhydrater. Redan en månad med LCHF-kost ger enligt Bern, ett påtagligt förbättrat skydd. Världshälsoorganisationen har ännu inte tagit till sig denna information utan fortsätter att rekommendera kolhydrater.

En annan konsekvens av Corona och den ekonomiska neddragningen är att koldioxidutsläppet globalt har minskat kraftigt. Lars Bern menar att koldioxidnivån i atmosfären trots detta inte har minskat i de mätningar som gjorts. Detta kan visa att den ökning som har skett sedan 1850-talet kan bero på att världshaven har avgett koldioxid sedan den globala temperaturen började stiga. Världshaven innehåller stora mängder koldioxid som börjar frigöras till atmosfären, då temperaturen stiger.

Avslutningsvis berättar Lars Bern om en film av Michael Moore som visar att den klimatpolitik som förs i många länder är helt kontraproduktiv.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)