Johan Sandwall är ekonom och har under en tid varit chef för JAK som är en medlemsägd bank som hade målet att låna ut pengar utan ränta. Han var anställd under 20 år på Sparbanken i Stockholm och arbetade där som chef för bankens ekonomisystem.

Johan förklarar att bankerna har fått rätt att skapa pengar genom att ställa ut krediter. Banken lånar ut i storleksordning 30 gånger mer än de pengar banken hade lånat in. Efter kreditavregleringen 1985 har utlåningen vuxit väldigt snabbt. Palme lär ha sagt då avregleringen infördes: "Gör som ni vill, jag begriper ändå ingenting av det där".

Stefan Ingves förklarade i ett anförande 19 november 2009 om finansiell stabilitet att det kan räcka med 2800 kronor för att banken ska kunna skapa en miljon. Johan menar att utvecklingen i bankvärlden oftast är exponentiell. Han liknar det ekonomiska systemet vid ett pyramidspel. Det kraschar ungefär vart sjunde år: 1985, 1992, 2000, 2008 och 2015. Han menar att flyktingkrisen 2015 har ett samband med den ekonomiska krisen. Låneexpansionen har delvis tvingats fram av migrationen som gjort att priserna i bostadsmarknaden har vuxit kraftigt. Bostadslånen har ökat med ca 3000 miljarder under 2000-talet.

Sedlar och mynt som vi använder kommer från Riksbanken medan det mesta av andra pengar som cirkulerar kommer från krediter som ställts ut av banker. Mikael lägger fram en hypotes om att de internationella finansintressen som har drivit på massmigrationen inte kan få ut så mycket mer belåning även om migrationen fortsätter. Att Sverige har börjat nå gränsen för hur stor belåningen kan vara i Sverige. Johan nämner att belåningen i Sverige är högre än 10.000 miljarder och med en ränta på 1% handlar det om 100 miljarder om året.

Johan är orolig för den stora mängden konkurser. Han menar att regeringens stödpaket är desperata åtgärder för att fortsätta blåsa upp systemet.

2015 fattade riksdagen ett beslut om att inlåningen i bankerna kan tas av bankerna för att förhindra konkurs (bail-in). Vi har tidigare tagit upp att man riskerar att bli av med sin insättning vid en konkurs men att man kan få stå kvar med sina lån.

Staten garanterar insättningar upp till 950.000 kronor men Johan är tveksam om insättningsgarantifonden räcker vid större bankkrasch. En kontroll i efterhand visar att insättningsgarantifonden har drygt 44 miljarder kronor vilket svarar mot ca 1 % av totala inlåningen från allmänheten år 2018.

Johan tycker att 0 % ränta är bra men samtidigt är det låga priset för lån en förutsättning för den uppblåsta prisbilden för fasta tillgångar. Han tror inte att räntorna kan stiga eftersom det får den ekonomiska utvecklingen att gå bakåt. Han beskriver att vi har en skuldmättnad vilket innebär att det inte finns pengar att betala räntorna. Detta leder till upprepade krascher med konkurser och nedskrivningar av lån.

Om en person tar ut sina pengar från banken och betalar tillbaka ett lån leder detta sannolikt till att banker måste dra tillbaka andra lån för att klara kapitaltäckningen. Johan beskriver värdetillväxten för sina egna fastigheter och konstaterar att värdetillväxten kan ses som ett lån från framtida generationer. Han menar att vi har en utveckling med negativ tillväxt. Detta kan leda till minskade värden vilket gör att många snabbt säljer sina tillgångar med snabba prisfall som följd. Även om Johan väntar sig en negativ ekonomisk utveckling har han ändå hopp om den mänskliga utvecklingen.

När vi avslutat nämner Johan att han följer Lars Bern och kostråden om LCHF vilket gör att han mår betydligt bättre nu och dessutom har gått ner i vikt.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)