Mikael Willgert och Erik Berglund kommenterar intervjuerna med olika valarbetare som spelats in på Sergels torg och som har publicerats tidigare under dagen. Vi konstaterar att alla tillfrågade partier utom AfS lyfter fram klimatet som den viktigaste frågan. Trots detta vet ingen hur mycket vi satsar på klimatfrågan eller vilken nytta denna satsning gör. De kan heller inte svara på frågan om hur mycket klimatfrågan ska få kosta framöver. Vi diskuterar också frågan om valfusk som många blev oroliga för under det senaste valet och där det kom fram två förslag för att tackla svaga länkar i processen:

1. Ångerröstning i vallokalen på valdagen för att verifiera att inga valsedlar manipulerats under förtidsröstningen

2. Övervakning av rösträkningen och kontroll av valsedelsstället under valdagen. Erik berättar att alla har rätt att närvara vid rösträkningen

De klipp vi talar om är:

Intervju 1: Giglia från Vänsterpartiet

Den viktigaste frågan är klimatfrågan och att göra EU mänskligare. Hon tänker sig en progressiv klimatskatt, dock oklart hur det ska gå till. Vänsterpartiet föreslår en speciell bankfunktion som kan låna ut pengar till klimatprojekt. Klimatfrågan är en ödesfråga för världen enligt Giglia. Dock ingen information om vilken nytta våra ansträngningar gör.

Intervju 2: Mariana från Miljöpartiet

Klimatfrågan och demokratifrågan är viktigast för Miljöpartiet. Hon talar om oron för högervindarna i vissa europeiska länder. Hon anser att de mänskliga rättigheterna står över demokratin och folkstyret. Hon tror att EU kan påverka klimatet trots att EU står för mindre än 10% av världens CO2-utsläpp. Det går inte att tänka på vad åtgärderna för klimatet kostar. Det är en hel orimlig kostnad. Vädret förra sommaren illustrerar att det "går åt fanders".

Intervju 3: Rasmus Jonlund från Liberalerna

Den viktigaste frågan för Liberalerna i EU-valet är klimatfrågan. Inte heller liberalerna kan ge besked om ekonomin för klimatåtgärderna. Intervjun bröts av tekniska skäl.

Intervju 4: "P-A" från miljöpartiet

Han menar att klimatfrågan är den viktigaste frågan. Isabella Lövin blev kritiserad för att hon flög för 1,5 miljoner kronor under förra mandatperioden. Han är inte intresserad av klimatåtgärderna kostar och har ingen uppfattning om vilken nytta detta gör och tycker inte att det är relevant med denna typ av siffror. Bilen är viktig för personer på landsbygden.

Intervju 5: Eva Ekmehag från Moderaterna

Eva Ekmehag hoppas kunna förbättra situationen avseende elförsörjningen och internationella stöldligor. Dock oklart när man kan vänta sig en förbättring. Vill ta hand om planeten och tror att de svenska kärnkraftverken och vår industri är en viktig del av detta. Det framkommer inga speciella gränser för hur stora kostnaderna för klimatåtgärderna får bli.

Intervju 6: Inger Segelström från Socialdemokraterna.

Inger var tidigare EU-parlamentariker och har tidigare suttit i riksdagen. Hon berättar att hennes 97-åriga pappa som var soldat i Sverige under andra världskriget. Han varnar för högerkrafterna som dom vann över under andra världskriget. Hon berättar att hon har en annan människosyn än människorna i de länder i EU som inte vill ta emot migranter. Hon menar att det var så andra världskriget startade och att EU bildades för att undvika konflikter i Europa. Det handlar om att länderna ska jobba för allas lika värde.

Intervju 7: Beatrice Rugland Timgren

Beatrice menar att eftersom det inte går att få majoritet för utträde väljer SD att stanna kvar i EU och bearbeta EU från insidan. EU är en väldigt viktig plattform för klimatet. Det krävs kärnkraft och forskning om kärnkraft för att minska CO2. Handeln med utsläppsrätter är också ett effektivt verktyg men de vill inte ha beskattningsrätt och koldioxidskatter i EU. De yttre gränserna ska stärkas genom satsning på Frontex så det blir en kontroll av vilka som kommer in i Europa. Asyl ska sökas utanför Europa.

Intervju 8: Gustav Kasselstrand från Alternativ för Sverige.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand berättar på telefon att de bara vill driva en enda fråga när det gäller EU och det är att Sverige ska lämna unionen. Nigel Farage använde EU som en plattform för EU-utträde och enligt Kasselstrand skulle Brexit inte ha initierats utan hans arbete i EU. Han menar att det är dags att utvärdera EU nu efter 25 år och att det är orimligt att våra lagar bestäms från EU. Dessutom betalar 40 miljarder kr om året i EU-avgift. Han menar också att det skulle vara en styrka för partiet om han tar plats i EU-parlamentet och kan utnyttja den plattform detta utgör.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)