Fil dr Jacob Nordangård har forskat i upprinnelsen till klimatfrågan. Det han upptäckte var anmärkningsvärt. Hela fenomenet med klimathot är ett välregisserat område för att påverka människor i den riktning som en liten elit önskar.

Det visar sig att familjen Rockefeller, som blev en av världens rikaste, har en huvudroll i att skapa den klimatskrämsel vi ser idag.

Filosofie doktor Jacob Nordangård presenterar sig som teknik- och vetenskapshistoriker, geograf, medieproducent, författare, musiker.

Jacob Nordangård har tidigare ställt sig frågande till den bergsäkerhet som forskare och media uppvisat i klimatfrågan.

Genom att skapa ett problem, inbillat eller verkligt, kan man sedan erbjuda lösningar som människor inte kan motstå. Nordangård visar hur klimatet kom att bli det perfekta problemet att finna lösningar på. Ett problem som kan legitimera vilka lösningar som helst. Klimatet påverkar i stort sätt alla aspekter av mänskligt liv, och därför bör också lösningarna göra det. Jacob har utfört ett genuint arbete och funnit intressanta fakta kring vilka som varit drivande.

Det visar sig att den mäktiga Rockefellerfamiljen i USA har engagerat sig djupt i klimatfrågan sedan 50-talet. Ursprunget till klimatfrågan visar sig ha att göra med frågan om jordens blivande överbefolkning, men också med eugenik.

En elit i USA med Rockefellerfamiljen som tongivande röst, började genomföra förändringar som låg i för dem önskad riktning. Strategin formulerades i en rapport i slutet av 50-talet: Prospect for America: The Rockefeller Panel Reports. Som skapades i samarbetet Special Studies Project. Här identifieras klimatet som det bästa sättet att införa den önskade världsordningen.

Denna elit har uttryckt tydligt hur de tänker:

John D. Rockefeller III: Regeringen måste ta itu med populationsproblemet som en viktig del i sin långsiktiga planering.

Eugene Rabinowitch: Folk måste övertygas att deras egen säkerhet, frihet, välstånd, ja till och med deras rena överlevnad, är beroende av att global överstatlig lagstiftning implementeras.

Man förstod att om det blir möjligt att aktivt störa atmosfärens stora processer, kommer resultatet överskrida nationsgränserna. Problemen som därefter uppstår måste då hanteras globalt.

Detta kan inte lösas nationellt i varje enskilt land, i stället behövs en global politisk kontroll. Uppdraget skall genomföras genom att skrämma människorna till att gå med på vad eliten vill. Arbetet startade i USA, men kom senare över till Sverige. Dåvarande president i USA Nelson Rockefeller och hans rådgivare Henry Kissinger var engagerade i att införa relevanta policybeslut i den amerikanska administrationen som gick i linje med rapporten.

Även tankesmedjan Romklubben, som för övrigt grundades och finansierades av en vän till RockefellerfamiljenGiovanni Agnelli, var drivande i frågan.

Romklubben arbetade för att mobilisera ungdom till olika rörelser. Dessa skulle uppfattas som ”gräsrotsrörelser”. Rockefeller har väldigt tydligt beskrivit hur man skall gå tillväga för att aktivera folkrörelser. Jämför med den i nutid aktuella Greta-effekten. Man använde sig av välutvecklade managementtekniker, psykologisk expertis, etc.

Även Påven har gett sig in i klimatfrågan. På så sätt har många troende kristna fåtts att sluta upp bakom den globalistiska agendan, i tron att de följer guds intentioner. De religiösa samfunden har ju som bekant en lång tradition av att skrämma människor.

Resultatet blir en ny religion, inklusive helt nya testamenten i form av IPCC´s rapporter, samt nya helgon i form av t.ex. Greta Thunberg.  

Till och med de gamla kristna avlatsbreven har fått sin moderna motsvarighet i form av utsläppsrätter för koldioxid.

Människor skall fås att känna att alternativet till en global ordning är kaos.

Jacob Nordangård anser att Lösningen som globalisterna erbjuder är en transformation av människan och samhället. Se vidare Society 5.0, från G20-mötet i Japan. Här beskrivs en total teknologisk kontroll, som kommer att fordra enorma investeringar. Som av en händelse erbjuds då möjlighet för multinationella företag att tjäna kopiösa mängder med pengar.

Människan måste beteende-korrigeras. Detta skall göras genom att sammanlänkas helt till teknologin. Uppkopplad till kommande ”världshjärnan”.

Jacob visar också hur det blir allt vanligare med personer och organisationer som uttalat efterfrågar världs-diktatur som lösning till de problem som vi sägs stå inför. Demokratin uppfattas inte längre som helig.

Läs mer om detta i Nordangårds bok: "Rockefeller - en klimatsmart historia".

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)