I det här programmet får vi genom utbegärd mailkorrespondens inblick i hur vänsteraktivister agerar inom Stockholms Universitet för att kicka en meriterad person och hur samma aktivister kan utnyttja universitetets resurser för spaning och politisk aktivism. Vi får också exempel på hur samma kretsar förmår polisen att genomföra ett till synes omotiverat och brutalt gripande, utan att presentera anmälan eller annan relevant information.

Vi har bett om kommentarer från personer på universitetet och svaren finns på vår blogg. Vi har även försökt nå Kajsa Klein för en kommentar, utan att lyckas. På vår blogg i artikeln från programmet finns också exempel på korrespondensen med befattningshavare på Stockholms Universitet.

 Bilyana Martinovski är docent i ämnet människa- datorinteraktion samt doktor i lingvistik. Hon har arbetat med att ta fram beskrivningar av mänskligt beteende som används i produkter med artificiell intelligens.

Hon har ett gediget CV som sträcker sig mer än två decennier tillbaka och som visar på en dedikerad forskarkarriär med ett intensivt internationellt samarbete, frekvent deltagande i konferenser samt publicerande av ett stort antal forskningsartiklar.

Bilyana berättar i detta program en skrämmande historia som både handlar om hur hon själv har blivit utsatt men också på vilket sätt Sverige har kommit att bli. Hon blev under hösten 2019 gripen av ett stort antal poliser på Arlanda flygplats då hon anlänt efter en semesterresa. Gripandet utfördes bryskt och efterföljdes av i sammanhanget extraordinära polisiära åtgärder delvis initierade av åklagare.

Historien som Bilyana Martinovski berättar visar att begreppet att vara lika inför lagen inte gäller i Sverige längre. Det har stor betydelse vem som gjort vad och emot vem. Finns tecken på att någon inte håller sig inom rådande åsiktskorridor är det ett problem. Om kritik sedan framförs mot personer som är lierade med, eller kanske tillochmed utgör, befintlig åsiktshegemoni blir det direkt farligt.

I Bilyanas fall handlar det om ett engagemang i hur situationen gällande övergrepp mot kvinnor i Sverige ser ut. Hon råkade samband med detta trampa fel person på tårna. Denna person har det visat sig, också engagerat sig i samhällsfrågor utanför sin egentliga yrkesroll. Detta har emellertid inte på något sätt missgynnat dennes karriär utan snarast stärkt den.

I dag är Bilyanas möjligheter att arbeta inom sin profession i Sverige obefintliga. Trots hennes uppenbara yrkesskicklighet. Anledningen till detta är att stora delar av Sveriges myndigheter och institutioner har kommit att bli politiskt styrda. Tiden då åsiktsfrihet var reell, och inte bara ett tomt ord, har passerat. Det har Bilyana personligen fått erfara.

Denna historia visar hur hela myndigheter och rättsvårdande instanser kan fås att gå i ledband i viss politisk riktning, bara initiativet kommer från rätt person med de ”rätta” värderingarna. Bilyana Martinovski var affilierad med Stockholms Universitet. Detta innebär rent juridiskt ingen som helst arbetsrättslig trygghet. Affilieringen kan när som helst, utan några som helst skäl, brytas av universitetet. Utan en affiliering är det dock i praktiken omöjligt för Bilyana att fortsätta sin forskning, då forskningsanslag kräver en sådan. Stockholms Universitet som självklart är helt medvetna om detta, har dock helt negligerat detta i sin rädsla att associeras med någon utanför åsiktskorridoren.

På samma sätt har, helt uppenbart, den åklagare som beslutat om gripande av Bilyana på Arlanda flygplats sett henne som ett mycket allvarligt problem. Bilyana fick efter gripandet, då hon befann sig på en polisstation, veta att det brottet hon var misstänkt för normalt inte innebar topsning, dvs insamlandet av hennes DNA, men att åklagare i just detta fallet hade begärt att så skulle ske. Brottet hon misstänktes för var ofredande (på nätet). Man kan fråga sig hur det kommer sig att en åklagare agerar på detta vis.

Fallet med Bilyana Martinovski och de svenska myndigheternas behandling av henne är inte slut. Hon väntar fortfarande på beslut gällande en eventuell rättegång.

Om någon av de omtalade vill kommentera det hela i ett program går det bra att kontakta oss på Swebbtv.

Alternativ länk (Vimeo) https://vimeo.com/373596003

Dokumentation

pdfQA_Stockholms_Universitet_med_anledning_av_Lördagsintervju_66_med_Bilyana_Martinovski.pdf
412.39 KB

pdfSwebbTV_on_KK_jagarhar_hitjob-global_citizen.pdf
15.32 MB

pdfCV_Martinovski_2019.pdf
186.24 KB

pdfFörordnande_av_försvarare.pdf
334.54 KB

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)