Bern tal till konferensen:

Swebbtvs nätverk är idag spjutspetsen i en växande mycket viktig folkrörelse i Sverige. Globalisterna försöker desperat genomföra sin agenda för en ny världsordning där globala företag och banker ska få oinskränkt makt. Denna agenda har drivits under ca 100 år.

USA var det första landet som dessa människor tog kontroll över och USA är idag rent praktiskt inte en demokrati. Det har varit omöjligt att nå höga positioner inom företagsvärlden utan att spela med dessa globalistiska intressen, även kallade oligarker. I och med att de fått kontroll över USA så har de också fått kontroll över världens största militärmakt.

Dessa människor har haft framgång i att skapa överstatliga organ för att slå ut nationella demokratiers inflytande över sina egna regelverk.

Det senaste exemplet är EU som styrs av dessa internationella intressen. Genom dessa organ kan de öka sin makt och sin ekonomiska dominans.

FN är ännu en av deras skapelser som sades ha skapats i syfte att förhindra krig. Den egentliga makten i FN ligger inte i generalförsamlingen utan FN s maktapparat är de 15 olika FN-organen, exempelvis världsbanken som kontrolleras av de internationella finansintressena. De kontrollerar också den internationella valutafonden, IMF. Kina har därför skapat en egen internationell bank, Asian investment bank, som troligtvis kommer få ännu mer inflytande framgent.

Dessa globalister har sett till att länder har skuldsatt sig internationellt. Både genom privat skuldsättning av befolkningen och genom att nationerna skuldsätter sig internationellt. En annan målsättning är att slå ut alla former av barriärer mellan olika länder och kontinenter.

Globalismens 8-stegs program

  1. Ta kontroll över massmedia och informationsflödet, vilket de lyckats med i princip över hela västvärlden.
  2. Flytt av valutor för att underlätta och förhindra beskattning av kapital så de enkel kan flytta sina pengar mellan olika skatteparadis. De stora Globala företagen betalar nästan ingen skatt någonstans.
  3. Fri rörelse för varor och tjänster för att kunna utnyttja låglöneländer och därigenom nå ökade vinster.
  4. Överstatliga detaljerade regelverk som förhindrar konkurrens ifrån nya uppstickande företag.
  5. Privatisering av offentlig egendom. Globala företag kan köpa upp statliga företag billigt.
  6. 6 Fri global etableringsrätt som enkelt slår ut inhemsk kontroll över etableringar.
  7. Skapa en hög skuldsättning både privat och på nationell nivå.
  8. Rasera alla nationella gränser och skapa en fri rörlighet. Ett exempel på det är migrantvågen som initierades av George Soros som drev på migrationen via sin stiftelse Welcome to Europe vilken han finansierade för att se till att stora mängder av människor begav sig till Europa, lockade av att leva på de Europeiska befolkningarnas skattepengar.

De här företagen tror inte på fri konkurrens utan lever efter devisen: "Competition is a sin" (Konkurrens är syndig). Det de inte hade räknat med är att vi numera via internet kan sprida information mellan oss människor direkt. Möjligheter de nu försöker stänga ner.

För att skrämma människor till underkastelse under systemet har de skapat klimatalarmismen. Genom att sprida denna fruktan för jordens stundande undergång vill de styra människor så att de accepterar en ny världsordning med överstatliga organ som genomdriver denna.

Man har använt USAs enorma militära kraft för att kväsa de nationer som inte vill ställa upp på denna nya världsordning och som vägrat underordna sig globalisternas vilja.

Politikerna har man styrt genom rikliga belöningar efter genomfört uppdrag med feta arvoden från internationella banker såsom Bank of America. Fredrik Reinfeldt är ett exempel på detta som blivit rikligt belönad efter sitt uppdrag som statsminister då han mångfaldigade migrationen till aldrig tidigare skådade nivåer.

Vänstergrupperingar som i vanliga fall slagit vakt kring arbetarnas rättigheter har numera totalt anammat globaliseringen, förmodligen utifrån en missriktad rädsla för nationalistiska rörelser.

Swebbtv visar på konsekvenserna av globaliseringen och är viktig del i motståndet mot minskad frihet och demokratins avskaffande. Swebbtv och andra alternativa mediekanaler är en viktig motvikt till informationsflödet från våra vanliga medier såsom SVT,SR,DN, SvD och de andra vanliga informationskanalerna.

Vi behöver alla sprida denna information till flera människor för att kunna bryta globalisternas makt över informationen som når människor idag.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)