Sammanfattning:

Många upplever problem med stress, brist på pengar, samhällsfunktioner som inte fungerar eller som inte finns när de behövs. Hans förklarar att vi behöver tillväxt för att inte utarma den offentliga sektorn men att tillväxten per person har varit nära noll under många år.

Ändå lägger finansministrarna medvetet budgetar som inte går ihop. De sätter partiet före landets bästa och den besvärliga situation vi står inför.

Hans tror att räntor sannolikt kommer stiga och att Sverige och framförallt många av Sveriges kommuner kommer stå inför en situation som kan bli mycket jobbig ekonomiskt med risk för arbetslöshet och att människor tvingas lämna hus och lägenheter som i 90-talskrisen.

Vi konstaterar också att riksdagen behöver se över Riksbankens direktiv.

Bristen på tillväxt i Sverige gör att pressen på personal i det offentliga ökar och att vägar och järnvägar inte underhålls tillräckligt. Dessutom slukar invandringen stora resurser.

Under Anders Borgs tid som finansminister ökade BNP per invånare inte alls. Ändå genomförde de kostsamma reformer vilket de kunde göra eftersom de räknat upp intäkterna men låtsas att kostnaderna inte ökar. Riksrevisionsverket har kritiserat detta.

Magdalena Andersson har fortsatt på samma sätt trots att hon troligen inser att vi står inför stora problem.

Vi konstaterar att BNP-siffrorna inte säger något om innehållet i det som produceras. Exempelvis räknas kostnader för HVB-hem på samma sätt som investeringar i infrastruktur och bostäder.

Riksbanken har extremt låga räntor för att få upp inflationen men det finns ingen som kan säga säkert om det är en lämplig strategi eller om det ens fungerar.

Hans efterlyser en statlig utredning av riksbankens direktiv. Riksdagen borde intressera sig för detta eftersom det är inom deras kärnområde men Hans menar att de bara jagar röster och frågor kring Riksbanken ger inga röster.

Om vi skulle få en global inflationsvåg kommer Riksbanken höja räntan så mycket som det behövs trots att många skulle behöva gå ifrån sina hus och lägenheter.

I nästa kris kan det bli så att EU går in för att styra den svenska ekonomin. Göran Persson har flaggat för att vi då troligen kommer tvingas införa Euron.

Bankerna vann på 90-talskrisen genom att staten tvingades gå in med stöd. Det kan bli samma sak nästa gång.

Då kommer även kommunerna få problem pga sin hejdlösa upplåning från det gemensamma bolaget Kommuninvest. Hans har räknat fram att 38 kommuner inte har någon möjlighet att betala tillbaka sina lån. Nu har även rika kommuner som Linköping gått in i Kommuninvest och blir solidariskt ansvariga för att betala tillbaka lånen om inte staten vill ta över dessa.

 Nordea valde att lämna Sverige och en orsak var att den bankgaranti som staten kräver inte fonderas utan går raka vägen in i statens budget och förbrukas.

 Vi avslutar med att konstatera att det bästa vore om krisen kommer så snart som möjligt eftersom den hela tiden byggs upp och blir ännu större ju längre det dröjer.

I den första delen av Lördagsintervju 23 talade vi om det olagliga maktspelet i riksdagen.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)