Mikael Willgert ringer upp Lars Bern för att höra vad han anser om den senaste utvecklingen av Coronapandemin i Sverige. 

Diskussionen kommer också in på polisens agerande i samband med demonstrationerna för Black Life Matters.

Lars är mycket skeptisk till Johan Giesecke strategi att bara låta smittan löpa i Sverige, dock med vissa restriktioner, för att inte överbelasta vården. Han menar att Giesecke antog att pandemin var så smittsam så att alla skulle bli smittade varpå den s.k. flockimmuniteten skulle uppnås. I dag kan man konstatera, menar Bern, att trots det ovanligt höga priset i form av avlidna, jämfört med andra länder, så är vi inte i närheten av någon flockmentalitet.

Gieseckes uttalande om att andra länder kommer att komma i kapp Sveriges dödstal menar han är felaktigt eftersom de andra länderna genom sin mycket mera restriktiva hanterande av smittan ger dem mer tid för att utveckla fungerande behandlingsmetoder och kanske till och med ett vaccin.

De länder Sverige bör jämföras med är våra nordiska grannar efter som de är mest lika oss. I Norges fall ligger överdödligheten under våren lägre än vad den skulle ha gjort av en vanlig influensa. I Sveriges fall ligger den klart över. Skillnaden på överdödlighet beror helt på våra länders olika strategier att hantera smittan anser Bern.

Den 16 juni släppte Folkhälsomyndigheten en rapport med uppskattning av dödligheten för Corona. Där menar man att för gruppen under 70 år är dödligheten 0,1% medan den för personer från 70 och uppåt är den hela 4,3 %. Siffrorna bygger dock på en stor mängd antaganden som gör att siffrorna kan komma att ändras när det kommer fram mer data.

När det gäller folkhälsomyndighetens roll i detta så har den pensionerade Johan Giesecke fått figurera som någon slags gudfader och styra myndigheten efter sina idéer trots att han inte ens är anställd på myndigheten. Samtidigt har statsminister Löfven givit myndigheten carte blanche att själva fatta de beslut som hela landet sen måste följa, medan Löfven sedan kan två sina händer om det hela inte utfaller väl. Det har dock hela tiden förekommit ett flertal forskare som påtalat att folkhälsomyndigheten har fel strategi säger Lars Bern.

Sen tillkommer de omständigheter att Gieseckes närmsta familj har ekonomiska intressen i denna pandemi. Johan Gieseckes fru, Kajsa, sitter i styrelsen för ett vårdföretag som behandlar patienter som legat på intensivvård efter t.ex. Covid-19, och alltså sannolikt ökar sin förtjänst ju fler som blir sjuka.

Sverige som är ett ekonomiskt sett litet land, bör följa med strömmen vid tillfällen som denna pandemi. Vi bör inte försöka visa oss på styva linan och välja egen väg. Den strategi som Sverige valt har delvis syftat till att vår ekonomi inte skulle skadas så mycket genom mildare restriktioner. I själva verket blir det så att de andra länderna straffar ut Sverige då vi inte dämpar smittan som de gör menar Lars Bern. Han hävdar att vår ekonomi har skadats minst lika mycket som de andra ländernas.

Regeringen har utfärdat ett löfte att folkhälsomyndigheten får låna upp 2 miljarder kronor för att kunna förhandsboka vaccin när det blir tillgängligt. Läkemedelsindustrin går ut i förväg och säljer kontrakt på vaccin som ännu inte är framtaget berättar Bern. Detta är en kassako utan like för dem, samtidigt som man gör allt för att motarbeta information om kost och vitaminer som skulle öka vårt immunförsvar lägger han till.

När det gäller de oroligheter som sker i Black Lives Matter regi så är Lars Bern övertygad om att de är orkestrerade av de mäktiga finansintressen som vill destabilisera nationalstaterna så som t.ex. Georg Soros Open Society. Detta är bara ett i raden av liknande destabiliseringsprojekt. Dessutom kan man se det som ett ”krig” mellan Demokraterna och Donald Trump. Han gissar att Trumps drag blir att ligga lågt och låta vänstern göra bort sig själv tills vidare. På vår hemmaplan uppmärksammar Lars den poliskvinna som gick ner på knä framför demonstranterna. Han tror att hon utförde sin gärning med exhibitionistiska syften för att senare kunna sitta i tv-program och glorifieras. Händelsen får dock mycket negativa konsekvenser för polisen menar Bern. Att BLM-demonstrationerna godkänns under Covid-19-pandemin med dess restriktioner på folksamlingar beror på att ingen makthavare vågar yttra sig i frågan av rädsla för att pekas ut som motståndare till den växande rörelsen.

Avslutningsvis tittar vi på några kontrakt där Sida åtagit sig att stödja Soros verksamheter med ett stort antal miljoner trots att han i sina stiftelser förvaltar ca 260 miljarder kronor enligt den genomgång som Stig Berglund haft i ett tidigare program.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)