270 personer hade samlats på Swebbtv:s Höstkonferens. I fjärde delen av programmen från konferensen får vi möta Gunnar Sandelin som ger oss uppdaterad info om migrationen mm.

Han börjar med statistik över anmälningar om "Hets mot folkgrupp" som har ökat kraftigt. Staten finansierar ett angiverisamhälle med näthatsgranskaren i spetsen. Det är en otäck utveckling.

Gunnar fortsätter med migrationsstatistiken. Under 80-talet beviljades ungefär 20 000 uppehållstillstånd i genomsnitt per år. De senaste åren har vi snittat på 100 000-130 000 uppehållstillstånd per år. Dessutom har de flesta av dessa permanenta uppehållstillstånd.

Från 2018 har vi haft 3-4 gånger så många nettoinvandrare som våra grannländer tillsammans. Vi har långt ifrån Europas lägsta nivå. Sverige är extremt när det gäller invandring. Dessutom är en majoritet av vår invandring muslimsk.

Vår massmedia tar inte upp detta. Enligt prognoser kommer Sverige kommer att ha den största andelen muslimer i hela Europa år 2050.

Man vill dölja en enorm demografisk förändring som man faktiskt kan kalla ett folkutbyte. Mörkläggningen upprätthålls bland annat genom att människor som kritiserar invandringen anklagas för hat och hotbrott, s.k. hets mot folkgrupp.

Gunnar berättar att svenska myndigheter inte har koll på vilka som befinner sig i landet.

Migrationsverkets tidigare chefer har gjort följande anmärkningsvärda uttalanden: Dan Eliasson citat "Jag kommer aldrig vara ledsen för ett felaktigt uppehållstillstånd" och Anders Danielsson Citat "Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha utan vilka vi kan få". Dessa två personer har agerat som asylaktivister med regeringens goda minne.

Sedan sekelskiftet har antalet utrikesfödda i Sverige ökat med 1,5 miljon och de inrikes födda har minskat med 26 000. Inrikes född räknas de som har 2 st inrikes födda föräldrar. Den som har en inrikes och en utrikes född förälder räknas till hälften som inrikes född i Gunnars statistik.

När det gäller män mellan 15-44 ser vi en gigantiskt förändring i demografin. Män i dessa åldrar är den mest brottsbenägna delen av befolkningen, vilket avgör tryggheten i samhället.

"Det goda samhället" har gjort en studie tillsammans med Brottsförebyggande rådet, BRÅ, där det framkommer att för första gången så är den svenska delen av brottsligheten totalt sett i minoritet. Andra generationens invandrare är den mest brottsbelastade gruppen i undersökningen.

Detta trots integrationspolitik och alla miljarder som man satsat på denna del av befolkningen. Det har inte förhindrat denna utveckling. Ett annat resultat i studien är att 13% av brotten begås av personer ej bokförda i landet. Detta är också ett trendbrott.

1970 var utrikes födda i Afrika och Asien 3,5% av invandrarna. Födda i Norden var 60%. 2019 är det omvänt. De som är födda i Afrika och Asien är 61,5% av invandrarna och födda i Norden 3,5%.

Gunnar Sandelin tar också upp Socialdemokraternas kommentarer före och efter valet. Stefan Löfven innan valet: "Vår restriktiva invandringspolitik ligger fast". Morgan Johansson efter valet: Nu kan vi ta in fler anhöriga och ömmande fall.

Alltfler migrationsärenden hamnar hos migrationsdomstolen och övermigrationsdomstolen. Man kan konstatera att det finns väldigt mycket pengar att tjäna för advokatväsendet som driver alla dessa överklaganden på asylavslag. Det handlar om flera miljarder kronor som skattebetalarna.

Rättelse:

Observera att det sista diagrammet i föredraget ska avse åren 2019-2022. 
Korrekta data finns i nedanstående PDF.

pdfSe Sandelins slides från föredraget (PDF)

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)