I detta samtal talar Swebbtvs Mikael Willgert med psykiater Thomas Jackson som har mångårig erfarenhet som läkare inom olika sjukvårdsområden.

Thomas Jackson berättar att han bor i Norge och att han har varit mycket orolig för hur smittan kan komma att utveckla sig i Sverige. Han säger att han idag är något lugnare. Det kanske slutar med 20.000 döda och inte betydligt mer som han tidigare räknade med.

Vi kommer in på situationen inom äldreboenden. Vi konstaterar att Strandhäll och andra makthavare varje dag säger att de borde ha gjort mer. De talar som om problemen redan var över och att tidsfönstret för att påverka är stängt. Men det stämmer inte eftersom den stora mängden smittade och döda tidsmässigt ligger framför oss.

Han nämner ett problem på äldreboenden som handlar om att det finns så stora språksvårigheter att många där inte kan göra sig förstådda. Det gäller både patienter och anhöriga som försöker kommunicera med personalen. Även personalen har svårt att göra sig förstådd. Dessutom finns stora kulturella skillnader som gör att språkproblemen blir ännu svåra att överbrygga.

Vi kommer in på frågan om syrgas på äldreboenden utifrån de krav som läkaren Jan Tallinger har ställt. Thomas Jackson menar att det utan vidare skulle vara möjligt att införa syrgas i låga nivåer.

Ett annat problem är att fokuseringen på virus kan innebära att man inte diagnostiserar bakteriella lunginflammationer som enkelt skulle kunna behandlas med penicillin. Det finns en sköterska som har gått ut på Youtube och berättar om att patienter får morfin som leder till att de avlider. Det blir som en aktiv dödshjälp. En del av dessa skulle kanske kunnat räddas med penicillin och användande av syrgas.

Thomas Jackson kommer in på den svåra avvägning som det innebär att ge morfin i ångestdämpande syfte utan att patienten avlider.
Han berömmer den personal som nu arbetar så heroiskt med att hjälpa dessa svårt sjuka patienter.

Detta handlar om många svåra frågor som personerna inom SVT eller SR inte klarar av att leda diskussionen om, anser Thomas.

Vi konstaterar åter att Strandhäll och andra makthavare talar som om krisen är över. Thomas Jackson menar att makthavarna är handlingsförlamade. Samtidigt löser oförmågan ett annat problem nämligen att tiotusentals döda kan leda till lika många lediga lägenheter vilket underlättar kommunernas och regeringens ansvar för placering av nyanlända. Vi har tidigare konstaterat att en stor mängd äldreboenden omvandlas till migrantboenden efter att de gamla har blivit avhysta. Detta sker trots en mycket stor brist på äldreboenden.

Thomas berättar att sjukvården fungerar utan överbelastning i Norge. Han tänker att det kan bli svårt för personer från Sverige att få rätt att resa in i andra länder eftersom Sverige har så spridd infektion. Han tror inte på motsatsen att det stora antalet immuna skulle bli en fördel för inresa i andra länder. Det är svårt att förutse hur länder som har stängt ner ska kunna öppna upp men Thomas tror det är möjligt.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)