I detta program får vi höra P-O Eriksson, en mycket framgångsrik företagsledare, förklara varför han anser att klimatlarmen är väldigt överdrivna.

P-O Eriksson var VD för Sandvik 1984-94. Han höjde börsvärdet på bolaget med mer än 25 gånger under sin tid som VD. Efter karriären på Sandvik deltog han i styrelsen för Volvo, Handelsbanken, Assa-Abloy och många andra av Sveriges mest framgångsrika bolag. Efter sin karriär gick han ut offentligt och ifrågasatte klimatlarmen utifrån sin kompetens inom fysik.

Det är framförallt klimatfrågan som programmet handlar om, men först ger P-O Eriksson en kort presentation av sig själv.

Han kommer från Degerfors i Värmland och utbildade sig till civilingenjör i Teknisk Fysik på KTH. Därefter kom han till Sandvik där han efter ca tio år som chef för ett dotterbolag blev VD för koncernen. Vi diskuterar tiden på Sandvik och hur bolaget kunde nå en så stark ställning internationellt.

Sen talar vi om hur det är att sitta i styrelsen för dessa internationella bolag. Innan vi kommer in på klimatfrågan får P-O kommentera aktuella affärshändelser: Kinas anbud på tunnelbanebygget i Stockholm, elförsörjningen i Sverige, börsnoteringen av den saudiska oljan mm.

Han har också suttit med i styrelsen för Svenska Kraftnät och har en speciell insikt i detta område. De förnyelsebara elproducenternas osäkerhet skapar stora problem. Dessutom har de nya skatterna gjort att kraftverk i storstäderna har stängt ner vilket skapar bristsituation i vissa lägen med nedstängning av förbrukare.

P-O kommenterar också Preems planer på att bygga ett raffinaderi där han menar att det vore dumt att inte tillåta detta. Det blir ju inte mer koldioxid globalt för av att raffinaderiet finns i Sverige. Han kommenterar också Assa-Abloy och andra bolag där han varit med i styrelsen.

Han berättar att han var skeptisk till att Sverige skulle gå med i Eurosamarbetet och idag är han tveksam även till att EU-samarbetet kan fungera i längden utan att skapa någon form av nivågruppering. Han tycker också att EU har varit för njugga i avtalet kring Brexit. Det skulle vara bättre om de försöker skiljas som vänner.

Han berättar att han skrev ett "avskedsbrev" när han lämnade styrelsen i Volvo där han förklarade att koldioxid är en livsviktig gas och att larmen är överdrivna. Brevet publicerades i Dagens Industri 2008 men när han tio år senare vill ge en uppdaterad bild är det nobben i Dagens Industri och alla andra traditionella medier som han kontaktar.

Vi går över till att diskutera koldioxiden där P-O visar att koldioxiden kanske ger en grads temperaturhöjning medan alarmisterna menar att det finns en förstärkningsfaktor som gör att det blir en betydligt högre temperatur. Men det har inte varit möjligt att påvisa att det finns en förstärkningsfaktor. Tvärtom har klimatmodellerna varit helt fel i sina förutsägelser. P-O menar att vi kan fortsätta släppa ut koldioxid utan speciell oro. Skulle det visa sig att den har en negativ effekt har vi tid att kompensera detta.

Vi kommer in på istiderna där P-O förklarar att istid är ett normaltillstånd och att vi statistiskt sett går mot en ny istid vilket styrs av jordens förhållande till solen oberoende av våra aktiviteter.

Han visar diagram över koldioxidkoncentrationen i relation till temperaturen där man inte kan se någon speciell korrelation. Temperaturen har dessutom i stort sett varit konstant de senaste 20 åren.

P-O berättar om sin medverkan i Expressen nyligen där en agronom sedan får recensera hans uttalanden. Han skulle föredra att göra tvärtom, att få recensera alarmisterna.
Han menar att även de akademiska institutionerna har gripits av klimatalarmismen. Han berättar om sitt föredrag på KTHs alumniförening där han gav sin syn i klimatfrågan. Efter mötet blev föreningen uppläxad av KTHs styrelse.Han menar att klimatfrågan har blivit en religion och att han är beredd att debattera med vem som helst i klimatfrågan utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Han har suttit med i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVAs styrelse. Där ordnades en debatt i klimatfrågan men idag är det bara alarmister som Johan Rockström som förekommer i dessa sammanhang.

I USA finns en debatt i klimatfrågan, något som inte förekommer i Sverige trots att vi tror att vi har en fri debatt.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)