Nationalekonomen Klaus Bernpaintner blir här intervjuad av Mikael Willgert för att ge sin syn på hur Coronaviruset kan komma att påverka de ekonomiska aspekterna av vårt samhälle. Klaus menar att Coronaviruset är en utlösande faktor för en ekonomisk kris i ännu okänd omfattning. Denna ekonomiska kris är något som skulle kommit för eller senare oavsett Coronaviruset eller inte. Nu råkade det bli Coronaviruset, men det kunde lika gärna varit något annat.

Den verkliga orsaken är hur den globala ekonomin, och alltså även Sveriges, är beskaffad. Klaus nämner den höga belåningsgraden som förekommer i dag. Det är ett mycket riskabelt system där det inte krävs särskilt stor värdeminskning på fastigheter, företag eller aktieinvesteringar innan säkerheten för bankerna passerar under den tröskel som de anser vara acceptabel. Bankerna kan då kräva försäljning för att säkerställa sin likviditet. Klaus menar att det är ohållbart att driva upp värden med hjälp av krediter hur länge som helst. Till slut måste en återställning av värden ske och det är detta vi nu ser början av.

Han menar vidare att den ekonomi som globalt råder är designad för maximal profit men med svag robusthet. När olika institut som Riksbanken i Sverige eller IMF globalt går ut med olika ”ekonomiska paket” för att stödja företag är detta för att försöka hålla rådande system i gång ytterligare en tid. Han är dock tveksam till att det är rätt medicin utan anser att marknaden bör få ta de fulla konsekvenserna av sitt risktagande.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)