Från början var jag väldigt begeistrad i drömmen om EU. Jag röstade för EU men nej till EMU. Numera anser jag att nationell självständighet är av yttersta vikt, och att samarbete i viktiga gemensamma frågor också är viktigt. Dessa två perspektiv måste gå att förena.

Jag är övertygad om att EU med alla miljarder bidrag inte kan ha kontroll, för hur kommer det sig att med EU-bidrag kunde en person öppna en bordell?

En av anledningarna till att EU behöver bli mindre och det nationella självbestämmandet större, är på grund av att det inte går att kontrollera och säkerställa att EU-bidragen brukas på vad de är avsedda för. 

Har EU kontroll över utgifterna och bidragen?

För många år sedan gick jag en utbildning hos Socialdemokraterna i Skaraborg för "Unga blivande politiker". Vi fick åka till Bryssel, där vi träffade en anställd som berättade om EU- politik och dess utgiftsområden. En sak jag minns väldigt väl var när han helt obekymrat berättade, att mycket av de bidragen som delades ut, inte kan kontrolleras så att de brukas till det som bidraget är avsett för. 

Han gav ett exempel där bidraget som delats ut, som var omfattande, och som skulle gå till nått bra och legitimt (minns inte exakt vad). Men det hade i efterhand kommit fram, att istället för att använda bidraget som det var till för, hade personen öppnat en bordell längs med autobahn i Tyskland. 

Inte ens då när det kom fram att det var bedrägeri blev personen återbetalningsskyldig. Han berättade vidare att anledningen till att EU inte krävde tillbaka pengarna, berodde på att EU och dess bidragssystem är så stort att man inte kan ha kontroll. 

Nu var detta många år sedan, men det är ju inte som så att EU minskat, utan det är nog samma eller större bedrägeri möjligheter nu som då. 

Tror du att EU-apparaten har kontroll på alla bidrag som delas ut? Tror du att alla de bidragen EU betalar ut har uppföljningsbara mål och används kvalitetssäkert?  

Vi får inte vara naiva, EU:s omfattning bara ökar och ökar, det är omöjligt att ha kontroll.

Vi ska 26 maj 2019 rösta på vilka som ska få representera oss i EU. Mitt enda råd är att inte vara naiv, samt släpp drömmen om ett EU som räddaren i nöden med bidrag.

Nina Drakfors, samhällsdebattör

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)