SD aktiv stängs av från fackligt uppdrag i Handels med anledning av att det är oförenligt med förbundets stadgar. Pressekreteraren från Handels förbundsstyrelse uppger i en artikel från Handelsnytt, att SD vill ha ett etniskt homogent samhälle och har nazistiska rötter. Eftersom det är allvarliga anklagelser och det saknas svar från SD:s presschef gällande dessa, ringer jag aktuella journalister. 

SD aktiva får inte ha fackliga uppdrag, skäligt eller politisk diskriminering?

Det är inte första gången SD aktiva blir av med fackliga uppdrag. Transport är det fackförbund som gått längst med denna politiska diskriminering då de inte ens låter SD aktiva vara medlemmar. Förbundet hänvisar till att det finns rasistiska och främlingsfientliga drag i Sverigedemokraternas politik som inte är förenliga med Transports stadgar.

I otaliga artiklar har media låtit fackförbunden få ondgöra sig över vad de påstår att SD inte står upp för värdegrunden "allas lika värde", och detta använder förbunden som grund till att utesluta människor från fackliga uppdrag. 

I ursprungsartikeln som är skriven av två journalister från Handelsnytt, framgår att en kvinna blir avstängd från sitt fackliga uppdrag som klubbordförande med hänvisning till att SD påstås verka för ett etniskt homogent Sverige. SD:s presschef har intervjuats om förbundets agerande men bemöter inte anklagelserna. Därför ringer jag aktuella journalister. I mitt telefonsamtal med dessa journalister framkommer att de inte har delat med sig av aktuella anklagelser till SD:s presschef Henrik Gustafsson som intervjuades, deras skäl var att de brukar inte göra det.

På så sätt avgränsar de sin artikel genom att de bara ville ha svar på vad SD anser om aktuell avstängning, men SD gavs inte möjlighet att bemöta anklagelserna om nazism och etniskt homogent samhälle. Det betyder att pressekreteraren från Handels som intervjuades fick stå oemotsagd när han påstår att SD har "nazistiska rötter" och vill ha ett "etniskt homogent samhälle". 

Jag har under ett par år ringt journalister för att kritiskt ifrågasätta deras vinkel, fakta eller varför de inte har med fakta osv, det vanligaste svaret jag fått är att allt inte fick plats i artikeln eller så slänger de på luren. Det hade kunnat vara som så att journalisterna i denna artikel inte hade plats att låta bägge parterna få höras, men detta var inget som framkom i samtalet, utan de uppgav att de brukar inte dela de citat som kommer användas i artikeln, inte ens med den som citaten berör.

Jag undrar varför journalisterna inte gör en granskning av det som sägs genom att ställa följdfrågor? 

Självklart ska Handels företrädare uppge skälen för avstängning utifrån det som beslutats, men varför ställs inga följdfrågor som syftar till att journalisten ger läsaren en bredare grund som i sin tur ger läsaren större frihet att göra bedömningen om det är korrekt fakta som framkommer i artikeln. Det skulle även kunna vara så att följdfrågorna avslöjar att fackförbundet Handels inte alls har sakliga skäl för utestängning, utan kommer med påståenden som inte är sanna. Vikten av följdfrågor vid allvarliga anklagelser kan inte nog belysas. 

Samtalet med den ena journalisten avslutas med att denne uppmuntrar mig att skriva en insändare till Handelsnytt och komma med min åsikt i frågan. Jag tycker däremot att journalisten skulle ta sitt journalistiska uppdrag på allvar istället och inte undanhålla SD och läsarna svaren på allvarliga påstående/anklagelser.

Enligt de pressetiska reglerna ska journalisten vara generös med bemötandet och höra båda sidorna. Men om journalisten undanhåller svar på påståenden som artikeln kommer innehålla, då är det uppenbart att denne inte vill höra bägger sidorna samt inte är generös med bemötande.

Dock fanns det en journalist från Lokaltidningen.se som var lyhörd för kritik. Han hade rewritat artikeln från Handelsnytt. När jag ringde upp honom för att ställa samma frågor som jag gjorde till Handelsnytt så tyckte han att det var ett skäligt resonemang, att pressekreteraren från Handelsförbundet skulle uppge vad denne fått informationen ifrån att SD vill ha ett etniskt homogent samhälle. Det resulterade i att artikeln fick en fotnot om att Lokaltidningen söker Handels för ytterligare kommentar.

Artikeln i Lokaltidningen uppdaterades med mer information om påståendet att SD vill ha ett etniskt homogent samhälle, men det saknas fortfarande kommentar från SD, vilket fortfarande gör att läsaren inte får ta del av bägge sidorna.

Vad är det som gör att journalisterna i aktuella artiklar inte ställer relevanta följdfrågor vid allvarliga anklagelser? Har det blivit så normaliserat bland journalisterna att det är normalt att utmåla SD som ondsinta rasister, utan att ens ifrågasätta vad som påstås? Helt okritiskt skriver journalisterna sin artikel och uppfattar inget problem med att SD inte får kommentera aktuella anklagelser. Det förhindrar på så sätt att läsaren får bilda sig en egen uppfattning, och ifrågasätta om det är ett trovärdigt beteende av Handels, att hänvisa till att vara aktiv i SD inte är förenligt med föreningens stadgar.

Media kallas tredje statsmakten för de har som uppgift att granska andra statsmakter samt hela samhället. Men vad händer när de inte granskar fackförbunden och deras utestängningar? Då är det relevant att ställa frågan om media har förlorat sin granskande roll och istället går maktens ärenden.

Det är inte i enlighet med de mänskliga rättigheterna att diskriminera någon för dennes politiska åsikt. Om fackförbunden ska stänga ute människor som är aktiva från SD både som medlemmar och fackliga uppdrag, då bör ju media granska detta innan och ut, för att säkerställa att det inte handlar om politisk diskriminering eller smutskastning. Handelsanställdas förbund är medlemmar i LO som stöttar Socialdemokraterna ekonomiskt, vilket kan vara grunden till att förbunden inte vill ha SD aktiva i ledande ställning, de är nämligen politiska motståndare. 

Vad det gäller att SD skulle ha "nazistiska rötter" rekommenderar jag att via youtube lyssna på en föreläsning med Mattias Karlsson om SD:s historia, och inte blint förlita sig på vad Handelsförbundet anser.

Gällande att SD skulle vilja ha ett "etniskt homogent samhälle", kan man läsa principprogrammet och bilda sig en egen uppfattning. Men jag kan avslöja redan nu att detta inte stämmer, utan tvärtom i SD:s principprgram under kapitel fyra framgår att SD definierar nation i termer av kultur, identitet och lojalitet och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet.

Journalistikens huvuduppgift är att söka sanningen

Journalistikens uppgift är vara sann, relevant och ge mottagaren tillräckligt med information så denne kan fatta beslut/åsikter på en sanningsenlig grund. 

Har media blivit så passiva i sin yrkesroll att de okritiskt låter en företrädare från ett fackförbund påstå vad som helst, och sen ska läsaren ta det för sanning? Varför får inte SD:s presschef ta del av anklagelserna och besvara dessa?

Det förpliktigar att vara journalist och de ska vara hederliga med sanningen, vara lojala mot medborgarna, verfiera/kontrollera "fakta" som framkommer, vara fristående från dem som ska bevakas, agera självständigt och bevaka makten. De ska även rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av saken en röst. 

Om en journalist begränsar den som är part till att få säga sitt om saken, är denne då oberoende, saklig och hederlig med sanningen? Eller kan journalisten skapa en vinkel som har till uppgift att förleda läsaren till att få den åsikt som subtilt förmedlas?

Även det som journalisten utesluter står för något. 

Nina Drakfors, samhällsdebattör

https://handelsnytt.se/2019/02/26/klubbordforande-med-uppdrag-for-sd-stangs-av/

http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2019-03-03/-Fackordf%C3%B6rande-avst%C3%A4ngd-p%C3%A5-grund-av-SD-uppdrag-4309311.html?fbclid=IwAR3Ub8kl6pxc_LglyruglbDhpwBHWJHP-dVnn8CWz8qRQBLV0hpClWedGBU#.XHuZqAbPuKE.facebook

"Att göra en halmgubbe kallas det när man medvetet missförstår en debattmotståndares ståndpunkt och sedan själv bemöter den egna missuppfattningen, istället för vad debattmotståndaren faktiskt menar. I samma principprogram framgår tydligt att Sverigedemokraterna anser att ”varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde”. Där framgår också att vår nationalism är ”öppen och ickerasistisk”. Nationen definieras i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet men aldrig i termer av genetisk grupptillhörighet.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vm8rpV/sd-var-nationalism-ar-inte-rasistisk

Information om SD:s historia

https://youtu.be/bWpN6YaF5Bo

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)