Ännu ett telefonsamtal om Corona. Denna gång är det Lennart Matikainen om att inte bli stressad av Coronaviruset.

I detta telefonsamtal med Swebbtvs Mikael Willgert ger Lennart Matikainen råd om hur vi bör bemöta Coronapandemin. Eftersom han är relationscoach så fokuserar han på våra mentala förmågor att stå emot svårigheter. Han har särskilt arbetat med stresshantering då stress redan innan Coronapandemin är ett stort samhällsproblem. Han menar att det är mycket viktigt att inte stressa upp sig för mycket då stress är något som sänker vårt immunförsvar. Han hänvisar till forskning som anser att stress är en känsla som genom evolutionen formats för att främja flykt från fara. Men att denna känsla många gånger kommer fram i arbetslivet eller i privatlivet då det faktiskt inte föreligger någon fysisk fara. Lennart berättar att människor som lider av svår stress löper högre risk för att drabbas av förkylningar och influensor. Han menar på att människor som ägnar sig åt meditation eller aktiv stresshantering håller sig friska bättre.

Coronapandemin har ju lett till att många länder infört stränga sanktioner för att minska människors rörlighet i samhället. Som en följd av detta blir många företag utan ordinarie inkomster och får därför göra sig av med personal. För både företagare och arbetstagare uppstår därför en ekonomisk svår situation som förmodligen leder till stress menar Lennart. Men mitt i detta uppstår ändå positiva situationer; Lennart nämner de hyresvärdar som sänkt eller helt tagit bort hyran för företagare som drabbats hårt av uteblivna kunder. Även privatpersoner har gett uttryck för altruism genom att sätta upp lappar med information om att de kan handla eller på annat sätt hjälpa äldre människor som inte själva bör utsätta sig för smittrisker.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)