J.P Jonasson gör den undersökning som BRÅ inte gjort sedan 2008. Han är en privatperson som 2017 publicerade en medborgarstudie gällande ursprung av gärningsmän vid sexbrottsdomar mellan 2012 - 2017. Hög andel av de dömda är män från andra länder, offret ofta en svensk kvinna och få utvisas är vad hans studie visar. 

Tidigare forskning från BRÅ har visat samma resultat som Jonassons studie, att förövaren vid våldtäkt/gruppvåldtäkt är överrepresenterat av män från Mellanöstern och Nordafrika. Det är mycket anmärkningsvärt att trots detta har det inte blivit några politiska konsekvenser, utan istället har politiker fört en politik där fler män från dessa länder har beviljats uppehållstillstånd.

Denna ökning av män från Mellanöstern och Nordafrika kan ha fått som konsekvens att sexualbrottsligheten ökar och att fler kvinnor drabbas, men detta vet vi inget om då BRÅ inte har gjort ny forskning som är aktuell. Dock är det inte svårt att förstå, att gör man mer av samma så får man samma resultat, vilket i detta fallet är lika med högre sexualbrottslighet.

BRÅ har 2018 fått i uppdrag att utreda varför sexualbrotten ökar och detta ska presenteras 29 maj 2019. Dock vill inte BRÅ redovisa gärningspersonernas ursprung.

"Men på Brå anser man att det inte ingår i uppdraget att ta reda på vilka som är gärningspersoner i sexualbrottsfall."

https://amp.svt.se/nyheter/inrikes/bra-och-regeringen-oense-om-sexualbrott

Vi vet att sexualbrotten i Sverige ökar. I kriminalstatistiken från BRÅ:s rapport om anmälda brott 2016, framgår att anmälda våldtäkter ökat med 41 procent mellan 2007 – 2016.

Vi vet att kunskapsläget om våldtäkter inte är uppdaterat sedan 2008, då BRÅ gjorde studien ”våldtäkt mot personer 15 år och äldre. Utvecklingen under åren 1995 – 2006”. Studien visade redan då på en fördubbling av antalet anmälda våldtäkter.

Denna accelererade sexualbrottslighet som belyses i rapporterna måste stoppas, hur gör vi det om politikerna inte har gjort en konsekvensanalys över vilken effekt deras "öppna era hjärtan" politik har fått? Hur stoppar vi att sexualbrottsligheten ökar om våra politiker inte vill ha en skarp signalpolitik och använda sig av höga straff och utvisning som metod? Svaret på viktiga frågor är våra förtroendevalda politiker skyldiga att svara på.

Så om nu tidigare studier visat på att sexualbrottsligheten ökar är det viktigt att ur en vetenskaplig synvinkel ta reda på förändringar med en likvärdig studie. Meningen med studien borde vara att ha aktuellt underlag till politiker och andra i relevant ställning, så att de kan vidta rätt åtgärder, vilket de hitintills inte gjort.

Vi får se om politikerna vid kommande rapport från BRÅ, kommer att redovisa adekvata åtgärdsprogram samt förebyggande åtgärder för att minska sexualbrotten. 

Nina Drakfors, samhällsdebattör

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)