Lars Bern kommenterar i detta samtal med Mikael Willgert, beslutet kring EU:s stödpaket. Han anser att Stefan Löfven har blivit grundlurad.

Lars Bern menar att syftet för de internationella finansintressen som står bakom och som också har varit aktiva i skapandet av EU, är att minska nationernas självbestämmande och att verka för ökad belåning. Genom att öka skuldsättningen kan de sen kräva att bolag privatiseras, något som blev väldigt tydligt i Greklandskrisen.

De svenska politikernas vilja att ställa upp på stödpaketet handlar om att de hoppas få välavlönade jobb inom de överstatliga organisationerna eller i de internationella bankerna och liknande bolag.

Bern menar att Stefan Löfven har blivit grundlurad. Nu ser det ut som att inte ens den utlovade rabatten på Sveriges EU-avgift går igenom i beslutet i parlamentet.

Det har nämligen visat sig att det inte är ett sammanhållet paket. Rabatten ligger i budgetbeslutet medan lånen och bidragen ligger i ett annat beslut. Löfven borde ha sagt nej redan från början. Det visar sig dessutom att beslutsprocessen är oerhört komplicerad. Inte ens Löfvens pressekreterare kan tala om ifall paketet ska ratificeras i Sveriges riksdag

Lars Bern menar att stödpaketet egentligen handlar om att rädda Euron men att det bara är en kortsiktig lösning. Han säger att Neo-liberalisterna definierar demokrati som allt som de själva anser. Alla som inte håller med är "odemokratiska", exempelvis Polen och Ungern.

En utestående fråga är också om stödpaketet strider mot grundfördragen för EU. Professor Peivi Leino-Sandberg vid Helsingfors universitet säger att överenskommelsen är olaglig och att EUs grundfördrag inte tillåter att EU finansierar sina utgifter med lån.

Lars Bern menar att detta är ett av våra största beslut i Sverige och att det borde ha varit föremål för folkomröstning. Han säger också att EU alltmer liknar Sovjet med en planekonomi som styrs av tjänstemän.

Lars Bern trycker på att stödpaketen handlar om att skapa belåning och att när lånen ska omsättas kommer staterna tvingas sälja tillgångar till finansintressena.
En annan komponent i överenskommelsen handlar om att EU ska få rätt att ta ut skatt från medborgarna med klimatet som förevändning.

En märklig sak är att varken medier eller politiska partier verka tycka att stödpaketet är särskilt viktigt. Dessutom arbetar medierna för att skapa acceptans för stödpaketet. SVT har återupptäckt ordet "frugal" för att beskriva Sverige och de tre andra länderna som har varit emot bidragen, som något negativt. Man får gå tillbaka till 1800-talet för att hitta användning för detta ord, då i betydelsen "torftig".

Bern pekar på vår felaktiga självbild som innebär att vi tror att "Sverige är rikt". Han tar också upp exempel på privatiseringar som gjorts såsom bilprovning och apotek vilket har lett till kraftigt höjt pris för besiktning och dålig lagerhållning med läkemedel.

En ytterligare orsak till att politikerna inte agerar är, enligt Bern, att inget parti vill ha nyval. Han menar att vi har en inkompetent regering vilket gör att vi håller på att får stora problem även inom andra områden. Vi håller ju på att få en situation där vi inte ens har ett fungerande elförsörjning.

Vi efterlyser i programmet att det skulle bli en debatt i Sverige. Det handlar ju om i storleksordning 250 miljarder kronor för Sverige. Men Bern tror inte att det blir debatt eftersom alla partier är rädda för nyval.

Mikael har efter programmet diskuterat stödpaketet med entreprenör Arne Weinz som har varit med tidigare i Swebbtv. Han menade att orsaken till att Tyskland svängt om och stöder paketet är att lösningen syftar till att rädda de tyska bankerna som har stora lån till länder i Sydeuropa.

Avslutningsvis får vi höra EU-kommissionens Balacz Ujvari förklara beslutsprocessen för stödpaketet. MFF, dvs den fleråriga budgeten ska godkännas med majoritet av EU-parlamentet. Vår tolkning av det han säger är att stödpaketet ska godkännas enhälligt i EU-rådet och även ratificeras i respektive lands parlament där man förbinder sig formellt. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193745 8:55 min in i videon.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)