I detta program får vi träffa författaren, historikern och filmskaparen Jüri Lina, född och uppväxt i Sovjetunionen.

Han förklarar att bildandet av Sovjet inte är att betrakta som en revolution ledd av folkliga intressen utan snarare kan ses som ett övertagande genom utländska finansiella och politiska intressen.

Han berättar också om folkmordet Holodomor i Ukraina där sovjetiska ledare dödade många miljoner människor genom att ta deras mat och skapa svält.

I detta program får vi träffa författaren, historikern och filmskaparen Jüri Lina, född och uppväxt i Sovjetunionen. Närmare bestämt i det nu självständiga landet Estland. Han kom till Sverige 1979 efter att ha fått problem med den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB på grund av sitt författarskap. Han har fortsatt sin granskning och skrivande och har kommit fram till mycket anmärkningsvärda fakta kring hur och varför sovjetunionen uppstod och vilka som hade intresse i att så skedde.

Jüri är född 1949, alltså under Stalin-tiden, och gick som liten på stalinistiskt daghem. En av de saker som där lärdes ut vara att inte ta eget initiativ, vilket ledde till bestraffningar. Barnen fick också lära sig att Lenin älskar barn, vilket verkligheten visat ej var sant. Jüri berättar om ett av de dekret som Lenin undertecknat och som i praktiken innebar att säkerhetstjänsten, tjekan, spontant avrättade studenter som bar studentmössa.

Jüri Lina har använt ett uttryck som andligt sjuk i en artikel i en estnisk tidning där han kommenterat melodifestivalen. Han beskriver att mycket i vår moderna värld är förfulat och förvanskat på ett sätt som han associerar med hur de politiskt korrekta idéerna var i Sovjet. Han, likt flera andra som växt upp i Sovjetunionen, har tillskansat sig en känslighet som vi andra kanske saknar, att se sovjetiska tendenser i dagens västvärld. Eftersom dessa politiskt korrekta vänsteridéer förs fram av eliten blir Jüri Lina följaktligen stigmatiserad, utmålad som kontroversiell och beskylld för att vara antisemit.

Revolutionen som ledde till att bolsjevikerna tog makten och Sovjet skapades var ingen folklig revolution berättar Jüri, utan genomdrevs med helt nödvändig hjälp utifrån, bland annat från från Wall Street, men också från USA:s regering. Som historiker har han granskat ryska dokument som visar att den historieskrivning som gjort gällande att Västvärlden försökt störta sovjetväldet inte varit sann.

Jüri beskriver hur de till Ryssland allierade länderna (USA, Frankrike, England) under första världskriget svek Ryssland vilket underminerade tsarens position och underlättade för bolsjevikerna att ta makten. En av revolutionsledarna, Leiba Davidovitj Bronstein mera känd som Lev Trotskij, inbjöds till New York av bankiren Jacob Schiff, med alla kostnader betalda. Vid hemresan via Kanada blev han gripen av kanadensisk polis som fattat misstankar kring hans förehavanden. Kanada blev då anmodade av USA:s politiska ledning att släppa Trotskij.

Uttrycket politiskt inkorrekt som är ytterst relevant i vår tid, är för övrigt myntat av just Trotskij berättar Jüri. Även andra har dokumenterat denna bild av att revolutionen skapades utifrån; den brittiska historikern Antony Sutton har i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution utförligt beskrivit det som Jüri återger. Jüris bok i detta ämne I skorpionens tecken som han också filmatiserat, är översatt till en rad språk, även ryska. Den är dock bannlyst i Ryssland.

Under bolsjevikernas makt blev enorma mängder gods stulet ur de berörda länderna och sedan forslat via olika omvägar för att slutligen hamna i bland annat New York. Även personer i Sverige deltog i denna penningtvätt, något som rimligen inte kunnat ske utan regeringens goda minne. Före revolutionen var Ryssland på ekonomiskt uppgång. På frågan varför man skulle vilja förstöra ett sådant land svarar Jüri med vad Kinas kommunistdiktator Mao Zedong sa: Med Kommunism ska jag förstöra våra fiender. Innan revolutionen hade tsaren en rådgivare, munken Grigorij Rasputin, som rådde honom att dra sig ur kriget för att skona Ryssland från undergång. Rasputin mördades bestialiskt 1916. Jüri berättar att den gängse berättelsen om vilka som låg bakom dådet inte stämmer helt, utan att även brittiska agenter deltog. Detta har också senare verifierats av brittisk kriminalexpertis och visats i en dokumentär av BBC.

Under de första åren i Sovjet var ekonomin mycket svag. Den planekonomi som skulle införas var svår att finansiera. Detta löstes dock med hjälp från Wall Street som finansierade den första femårsplanen. De svältkatastrofer, holodomor, som Ukraina genomled skapades vid tre tillfällen berättar Lina. En av anledningarna var att Ukraina var ett motståndsnäste som motsatte sig den sovjetiska läran. Ukraina hade en enorm spannmålsproduktion och många självägande bönder som inte hade mycket att klaga på innan revolutionen. Lenins och Stalins hat mot detta land finns dokumenterad genom de dekret som de båda utfärdat om bestialisk utrotning av det ukrainska folket.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)