Efter att det gamla telefonnätet har demonterats finns inte tillräckliga möjligheter att ringa eller ens nå polis och ambulans efter någon timmes strömavbrott.

Detta är något som tiotusentals personer har fått erfara efter strömavbrotten till följd av Alfrida.


PTS har ställt krav på mobiloperatörerna om reservkraft från år 2020 som förefaller så ofattbart låga att de i praktiken inte gör någon skillnad.

Efter stormen Alfrida blev mer än 100.000 kunder utan el.

Efter bara ett litet antal timmar föll telefonnätet bort vilket gjorde det omöjligt att ringa. Inte ens nödnumret var möjligt att använda.

I Stockholms skärgård blev invånare utan el, vatten, telefon och internet.

Vi kontaktar Peter Ekstedt, presschef vid Post- och telestyrelsen, PTS, som berättar att de idag inte har några krav på att det ska gå att använda mobiltelefon vid elavbrott. År 2020 börjar krav gälla om en timmas reservkraft för tätorter och fyra timmars reservkraft för landsbygd. Detta svarar enligt Swebbtv´s uppfattning omöjligen mot människors behov av kontakter vid en kris utan är ren en eftergift mot mobiloperatörernas önskemål.

Det märkliga är att PTS ser det som närmast en omöjlighet att operatörerna har kontinuerlig drift på bränsleceller / diesel / vind / sol etc i händelse av strömavbrott medan detta är vanligt förekommande i andra delar av världen.

I ett samtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förklarar bitr. chef Jan Wisén att även om MSB anser att PTS har ställt för låga krav har man inget direkt inflytande utan kan endast påtala detta. Han förklarar också att det inte finns någon instans som har skyldighet att upprätthålla möjligheter att nå nödnummer 112 till polis och ambulans efter att mobilnätens reservkraft tagit slut.

Avslutningsvis får vi kontakt med Roger Richtoff som är riksdagsman för SD i försvarsutskottet. Han bekräftar att krisberedskapen behöver förbättras och att han på nytt ska ta upp detta i riksdagen.

------------

 --------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)