I detta program diskuterar vi vad som händer i Sveriges kommuner. Vi utgår från SVT Uppdrag gransknings rapport om Filipstad. Vi talar också om hur kommuner tjänar på omvandling av äldreboenden till boenden för migranter. Avslutningsvis talar vi om hur klaner kan agera för att få kontroll över socialbidrag i en kommun.

Hans Jensevik är en nationalekonom som har specialiserat sig på kommunernas ekonomi. Han förklarar att en kommuns skatteinkomster tar omvägen över riksdagen och fördelas tillbaka utifrån kommunens befolkning oavsett hur mycket kommuninnevånarna har betalat i skatt, dvs om de har jobb eller inte.

Det gör att det inte spelar så stor roll för en kommun om befolkningen saknar arbete. Däremot ökar kostnaden för försörjningsstöd och andra kostnader om befolkningen har låg inkomst. 

Ett grundläggande problem är att Sveriges BNP och därmed skatteintäkterna inte växer. Samtidigt ökar befolkningen med mer än 1% per år genom invandringen. Detta ger en urholkning av kommunernas ekonomi.

Hans menar att kommunerna har blivit så sjukliga att de troligen inte kan repa sig. De måste börja med svåra prioriteringar för att överleva.

Kommunernas främsta ansvarsområde är den sociala servicen med försörjningsstöd vilken därför har högst prioritet. Minst prioriterat område är barnomsorgen. Där är dock det politiska motståndet som störst eftersom småbarnsföräldrar är en stark grupp som inte accepterar försämringar.

Äldrevården är däremot ett område där kommunerna ofta kan göra besparingar utan större motstånd. Problemet för fattiga landsortskommuner som har satt sig i denna besvärliga situation är att den arbetsföra befolkningen flyttar vilket ytterligare spär på problemen.

I Stockholm har flera äldreboenden omvandlats till boenden för migranter. Denna omvandling ger en stor besparing eftersom äldreboenden är en betydande utgift för kommunen som minskar vid nedläggning. Migrantboenden är däremot en kommunal intäkt eftersom de finansieras med statliga pengar och skapar jobb i kommunen. Därför har kommuner satt i system att låta arbetsmiljöinspektionen döma ut äldreboenden så att politiker och tjänstemän med gott samvete kan avhysa de gamla och låta migranterna flytta in.

Swebbtv har dokumenterat frågan i tre program från februari 2019 som skildrar ett informationsmöte i samband med nedläggning av Dianagårdens äldreboende. Programmen finns här eller på Youtube:

https://youtu.be/s939Ne2n6nA

https://youtu.be/s939Ne2n6nA

https://youtu.be/Slt8SP-oqn8

Hans menar att kommunpolitikerna ligger sömnlösa om nätterna pga de eskalerande problemen. Men de törs inte göra det som krävs eftersom protester kan innebära att de får sparken från sitt parti och därmed bli arbetslösa. När Hans Jensevik började sitt arbete med Uppsala kommuns ekonomi, innan 68-vänstern gjorde sitt intåg, styrdes kommunen däremot av kompetenta personer som förstod ekonomi och som hade andra inkomstmöjligheter.

Vi går över till att diskutera en undersökning som Hans Jensevik har gjort av ett skeende i Östhammars kommun. Det som hände var att en muslimsk journalist på Uppsala Nya Tidning, UNT, tillsammans med en muslimsk socialsekreterare i Östhammar, lyckades övertyga hela gruppen av 19 socialsekreterare att skriva på ett upprop om att Anna-Lena Söderblom (M) borde tvingas lämna sin post i socialnämndens arbetsutskott.

Anna-Lena är en moderat politiker som har kritiserat islam på Facebook och därför lobbade UNT och socialsekreteraren för att hon skulle bort. Hon har också bra koll på befolkningen i kommunen och är delaktig i besluten om försörjningsstöd genom sitt uppdrag i socialnämndens arbetsutskott.

Hans menar att hela syftet med aktionen var att socialsekreterarna själva skulle få fatta beslut om försörjningsstöd. Hans är orolig att detta skulle utnyttjas för att styra stödet till inflytelserika klaner.

Komplotten misslyckades dock, bland annat genom att Hans noga har dokumenterat aktionen i ett program på Youtube 

https://youtu.be/WUDS56B2vuo

Stöd Swebbtv på olika sätt:

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

• Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt)
eller bankgiro 147-0558

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)