Patrik Engellau berättar att politiker och universitetsanknutna försökte stoppa den vetenskapliga studien om hur invandringsrelaterad brottslighet har utvecklats under 2000-talet. Men studien genomfördes ändå och med hjälp av Brottsförebyggande rådet. De tre viktigaste slutsatserna från studien är att:

  • Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar.
  • 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige
  • Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien.

Justitieminister Morgan Johansson har tidigare deklarerat att han inte vill att denna information ska tas fram. Detta är märkligt eftersom informationen har saknats.

Patrik Engellau leder debattsajten ”Det goda samhället” där ett antal skribenter lägger in intressanta artiklar kontinuerligt med uppemot en miljon visningar i månaden.

En dag kom företagare till Patrik Engellau och sa att de ville bekosta en studie om koppling mellan invandring och brottslighet. De var beredda att betala 500.000 kronor.

Studien kostade sedan ytterligare några hundra tusen kronor, vilket bekostades av andra privatpersoner. Patrik bekräftar att det finns en undran och kanske oro även bland förmögna personer om hur det ligger till med dessa frågor.

Patrik berättar att innan BRÅ kunde engagera sig i projektet, krävdes att en ansvarig forskare från akademin engagerades och dessutom att den statliga Etikprövningsnämnden godkände projektet. I Etikprövningsnämnden godkändes projektet med minsta möjliga marginal. Sju ledamöter sa ja medan sex sa nej, varav tre var politiker och tre var från universitetsvärlden. De som reserverade sig gjorde det med motiveringen att ”den förväntade effekten av studien är att den blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Jerzy Sarnecki, som också satt med i nämnden, stöttade positivt nog projektet, vilket har förvånat många.

Innan denna studie gjordes fanns ingen sammanställning för 2000-talet. Trots detta hade BRÅ alltså inte i uppdrag att studera frågan och hade heller inte utifrån sitt allmänna uppdrag, beslutat att göra det.

Vi ser ett klipp från SVT Rapport 2017 då Morgan Johansson förklarar att vi redan vet det vi behöver veta och att om man tar hänsyn till ”socioekonomiska faktorer” försvinner minoritetsgruppers överrepresentation i brottsstatistiken nästan helt.

De viktigaste slutsatserna från studien är enligt Patrik att:

  • Majoriteten av brotten i Sverige för första gången numer begås av ickesvenskar.
  • 13% av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige
  • Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien, till och med mer belastad än gruppen av invandrade afrikaner som tidigare var den mest brottsbelastade gruppen.

Tidigare ansåg BRÅ att barn till invandrare inte hade denna höga brottslighet, så detta trendbrott är en av studiens viktigaste resultat. Tidigare trodde man att Sverige utgjorde ett slags undantag och att vi lyckats bättre med invandrares barn än man har lyckats med dessa i andra länder. Studien visar att integrationen inte alls fungerar som den borde.

Flera av de akademiker som har varit inblandade i arbetet med rapporten har berättat att de inte kan låta sina namn synas i rapporten för att de trodde att de skulle ”få pisk”. En forskare berättade att hans chef informerat om att han skulle få sparken om han samarbetade med Patrik i studien. Men Patrik berättar att det faktiskt inte har kommit negativa reaktioner, tvärtom.

Rapporten och allt underliggande material för studien finns på Det goda samhällets hemsida: detgodasamhallet.com

Ytterligare minst en rapport kommer att tas fram baserat på det insamlade materialet.

Vi avslutar med att konstatera att universiteten är för politiskt korrekta för att kunna hantera dessa frågor och att de nu istället har fått hanteras av civilsamhället.

 

Stöd Swebbtv på olika sätt:

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt)
eller bankgiro 147-0558

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)