I detta program berättar filosofie doktor Jacob Nordangård om hur Coronapandemin kan komma att ersätta klimatfrågan som verktyg för de internationella globalisterna att införa globala tvångsåtgärder. Jacob är forskare och författare och har ägnat mycket tid åt att studera hur världens maktelit har format olika frågor som de använder för att få till stånd global lagstiftning som gynnar dem.

I Nordangårds senaste bok "Rockefeller – en klimatsmart historia" visar han hur Rockefellerklanen har varit drivande i att initiera jordens klimat som en fråga som alla måste förhålla sig till. Klimatfrågan har under ett antal år varit på agendan och påverkat allt från skolundervisning, företag, journalister politiker samt överstatliga organisationer så som FN och EU. Syftet för globalisterna att iscensätta klimatet som ett globalt hot är, menar Jacob Nordangård, att få människor att acceptera en global lagstiftning och därmed ett minskande nationellt självbestämmande.

Jacob Nordangård har funnit att de personer, som innan klimatfrågan blev allmän och internationell doktrin, planerade för detta decennier i förväg. I dessa samtal som finns väl belagda genom officiell dokumentation har även andra möjliga globala frågor så som pandemiska virus avhandlats. Därför menar han att hanteringen av Coronapandemin är väldigt besläktad med klimatfrågan. Nästan över en natt har talet om klimatfrågan upphört medan Coronapandemin ligger på allas läppar.

Men agendorna och kravet på global lagstiftning är väldigt lika menar han. Jacob gör iakttagelsen att det nu är 30 år sedan något stort i världen inträffade, nämligen Berlinmurens fall. Innan detta hade den stora påtalade faran varit ett globalt kärnvapenkrig som alla skulle förhålla sig till och politikerna fattade sina beslut efter. Även detta påkallade hot var globalt och krävde följaktligen globala åtgärder så som mer och starkare överstatliga organisationer för att undvika krig.

Elitsammanslutningen Romklubben visade i en skrift som kom ut 1991 att de arbetat sedan länge med att förbereda klimatfrågan till att bli ett politiskt ämne, men först nu hade frågan mognat till att drivas och FN pekade ut den till att vara mänsklighetens ödesfråga. Strax innan detta hade även FN bildat sin klimatpanel redo att tas i bruk.

Jacob berättar att under några år drevs den gamla kärnvapenkrigshotet parallellt med den nya klimathotsfrågan. Men om man backar flera decennier visar Jacob, så kan man se att de personer som var med och drev utvecklingen av vätebomben sedan gick över till att börja varna för dennas farlighet och därför propagerade för nödvändigheten av en världsregering. Här fanns personer i nära anknytning till Rockefeller Brothers Fund som också varit med och grundat FN.

Nordangård tar upp World Economic Forum där en rapport 2006 angav tre möjliga globala risker: klimatet, terrorism och pandemier, samt hur dessa kan slå mot samhället och vilka åtgärder som skulle behövas sätta in. Två år senare kommer Svininfluensan. Ytterligare ett par år senare, år 2010 levererar Rockefeller Foundation genom World Economic Forum en rapport som tar upp hur man skall hantera pandemier snarlika den nuvarande Coronapandemin.

Detta var upptakten till de scenariospelsliknande övningar som genomförts under hösten 2019 på World Economic Forum under namnet "Event 201". Jacob understryker hur den typen av förberedelse som på detta vis givits till deltagarna också medför att dessa har möjlighet att göra stora ekonomiska vinster på något som liknar insideraffärer, vid ett pandemiutbrott.

Det ökande användandet av uppkopplade digitala apparater medför också, påtalar Jacob, att det blir lättare att ha en kontroll över människor. Att fysiskt fritt kunna resa kanske inte ska tas för givet, utan man kanske får nöja sig med Skype-möten och liknande. Kina ligger här före med sitt system där sociala poäng avgör om du får resa eller ta ett banklån etc. Lojalitet mot rådande makt blir då avgörande för ens frihet. Bill Gates har målat upp framtiden så att det blir nödvändigt att ha ett inopererat chips med vaccinationsdata för att kunna resa.

I FN's globala mål i Agenda 2030 finns metoderna för virusbekämpning med. Jacob uttrycker det som att Coronapandemin blivit som en perfekt storm för att börja implementera dessa metoder. På frågan om inte en person som President Donald Trump som utgett sig för att vara nationalist borde vilja motarbeta en sådan här utveckling så anför Nordangård att de tekniska rådgivare som han har, råkar vara intimt involverade i både tech-industrin, medicinindustrin samt World Economic Forum.

Facebook

Swisha Swebbtv:

swebbtv swish

 

Stöd Swebbtv på fler sätt:

• Stöd ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 eller bankgiro 147-0558

• Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

• Donera med Bitcoin Donations
(Scanna QR-koden nedan)

bitcoin symbol

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Gör översättningar av program till engelska. Mejla info@swebbtv.se om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

Tack för ditt moraliska och ekonomiska stöd!

Mikael Willgert
Svensk Webbtelevision

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)