Vad är 5G och vilka risker medför den nya tekniken?

Olle Johansson är docent och tidigare universitetslektor på Karolinska Institutet, samt gästprofessor och adjungerad professor på Kungl Tekniska Högskolan, inom ämnet basal och klinisk neurovetenskap. Han har sedan många år arbetat med forskning inom människans centrala och perifera nervsystem, alltså hjärna, ryggmärg och de perifera nerverna ute i vår kropp, samt deras innehåll av olika signalsubstanser, såsom neuropeptider, alltså korta kedjor av aminosyror. Olle har även undersökt hur huden samt andra organ påverkas av olika typer av strålning.

Han har forskat på elöverkänsliga människor och hur elektromagnetiska fält, mikrovågsstrålning och strålning från bildskärmar påverkade deras symptom.

Olle Johansson har även forskat på hur bakterier, växter och djur påverkas på olika sätt av den allt mer ökande strålningen från alla nya tekniska produkter som vi använder oss av idag.

Mobilindustrin samt konsumenterna driver idag på utvecklingen av ett alltmer snabbare Internet och effektivare mobilteknik. Detta gör att vi utsätts för mer strålning eftersom varje överförd databit är ett litet paket av energi.

Redan 2001 cancerklassade WHO alla de elektromagnetiska fält som går under benämningen extremt lågfrekventa. De placerade dem i riskklassen 2B som står för en möjlig påverkan på hälsan. Vi konstaterar dock att WHO gör det lätt för sig eftersom de inte behöver ta några kostnader eller följder av en sådan klassning. Dessutom säger de endast att det är en möjlig påverkan.

Olle berättar att det finns 26 000 studier bara i en tysk litteraturdatabas som alla är relevanta för frågeställningar kring risker med den nya tekniken. Ändå krävs det ytterligare studier för att mer exakt kunna kvantifiera eventuella risker.

Som Olle ser det är risken med 5G snarast att den nya tekniken innebär mer strålning. Det finns inget speciellt trendbrott annat än att man kan gå upp på riktigt höga frekvenser såsom 26 GHz.

Men det är inget som idag säger att höga frekvenser i sig är en större risk. Ett tekniskt steg är att det även ska vara möjligt att rikta signalerna men detta är framförallt till för att minska strålningen till intilliggande telefoner vilket blir nödvändigt med stigande datatakt för att inte störa kommunikationen.

Att antenner kan komma att placeras väldigt tätt kan leda till en minskning av strålningen eftersom det möjliggör att mobiltelefoner använder mindre effekt då avståndet till den mottagande antennen är kortare.

Den främsta strålningskällan är ofta den egna telefonen eftersom den är så nära kroppen. Samtidigt går det inte, menar Olle, att säga att det är intensiteten som ensamt avgör risken. Även frekvensen och tidsfaktorn har betydelse.

Vi diskuterar planerna på att allt ska kopplas upp. Från bilar, soptunnor till brödrostar och att detta egentligen inte har samband med 5G eftersom det är något som redan sker med 2G, 3G och 4G, Emellertid kan 5G höja datatakten och minska fördröjningarna i systemen vilket gör att det blir lättare att styra exempelvis bilar.

Konsumenterna är däremot måttligt intresserade av denna utveckling än så länge.

Vi talar om vad den högsta tillåtna strålning på 2 watt/kilo innebär, och att det finns exempel på att telefonen vid ett normalt mobilsamtal överstigit gränsen mer än 7 ggr. Även våra mikrovågsugnar kan avge strålning.

Olle Johansson berättar att försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, operatörer och tillverkare har friskrivit sig ifrån ansvarsfrågan vid skador när det gäller mobilstrålning, nanoteknik och GMO.

Man har gjort undersökningar på hur mobiler påverka myror och deras samhällen. Det finns även samband mellan antibiotikaresistenta bakterier och mobilstrålning.

Mobilstrålning kan även vara en av orsakerna till den låga spermieproduktionen hos män i dagens samhälle, som har sjunkit dramatiskt de senaste åren, men detta är ett område som kräver ytterligare forskning då även andra faktorer kan vara avgörande.

Intressant länk:

https://www.newsweek.com/iphone-6-bendgate-apple-says-your-iphone-shouldnt-go-your-pocket-avoid-273313

------------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Mvh

Swebbtv-teamet

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)