Läs gärna mitt blogginlägg på Swebbtv gällande att IS-mördare som även kallas IS-terrorister inte riskerar några rättsliga följder.

https://www.swebbtv.se/blogg/215-is-terrorister-som-atervander-riskerar-inga-rattsliga-pafoljder

Hanif Bali (M) uppmanade i Opinion Live igår politikerna att be om ursäkt för att de inte bestraffar IS-terrorister. Politikerna har totalt negligerar folkets säkerhet, och låter satans mördare åtnjuta vår välfärd och gå fria i vårt samhälle. Hårda ord men det är fakta!

Är våra politiker maktlösa?

Kan våra politikerna frånta svenskt medborgarskap från IS-mördare som har dubbelt medborgarskap? Kan dessa bestialiska mördare förvisas från landet på livstid?

Självklart hade våra politiker kunnat ändra lagstiftningen och ge rättvisa straff till dessa våldsbejakande islamister. Men istället för att ha sitt fokus på rättsystemet genom att utvisa mördare och våldsbejakande extremister, har media och politiker fört en retorik och politik, att dessa mördare och brottslingar mot mänskligheten ska rehabiliteras in i samhället och få stöd! Ni har alla kunnat läsa om detta i media och jag kommer inte förtydliga det i texten ytterligare.

Det jag vill poängtera är att det handlar om prioriteringar. Våra politiker med makt har gjort ett val som kommer innebära att mördare går lösa bland oss.

Det handlar om bevisföringen

Eftersom det handlar om bevisning gällande vilka brott som har begåtts och vem som gjort vad, och att bevisföringen är svår att inhämta, har det fått som konsekvens att ingen i Sverige har bestraffas för sina IS-terrorhandlingar i Syrien. Dessa mördare har istället kunnat återvända till Sverige som om inget hänt.

Det handlar om vår säkerhet och offrens upprättelse 

Sveriges politikers främsta uppgift som förtroendevald är att sätta Sveriges medborgares säkerhet nr 1 på priolistan. Om de tillåter kalifatlovers, IS-terrorister vandra fritt i vårt samhälle är det inte bara vidrigt att låta människor gå fria från mord, utan de är även ett säkerhetshot.

Jag undrar varför media inte låter IS-mördarnas offer få sina röster hörda? Varför har inte media fyllt sina tidningar med artiklar som handlar om offren och vad som de fått utstå? 

Inte ens om du håller ett avhugget huvud på en bild kan det bevisas att personen gjort ett brott

September 2015 när jag ringde och pratade med Säpo, insåg jag att IS-mördare kommer gå fria i Sverige. Jag fick då informationen att:

"Inte ens om personen har en bild i mobilen med ett avhugget huvud, kan personen straffas, då vi inte vet om det är denne som huggit av huvudet".

Sen 2015 har regeringen inte kommit med lagåtgärd gällande delaktighet i terroristorganisation. Första april 2016 kom lagen om att förbjuda terrorresor. Men eftersom lagen inte gäller retroaktivt så har ingen "IS-resenär" blivit åtalad eller dömd.

Detta betyder att IS-mördare som vill återvända och som redan har återvänt inte riskerar någon bestraffning för sina brott mot mänskligheten.

Det betyder att bestialisiska mördare går fria i Sverige!

Det ska komma en ny lagstiftning gällande "Deltagande i terrororganisation", enligt pressansvarig hos Justitieministern. I samtal med pressansvarig ställde jag frågan om lagen kommer att gälla retroaktivt för att kunna åtala och bestraffa dem som redan åkt. Pressansvarig visste inte svaret på min fråga och skulle återkomma.

Det förvånar mig att personen inte sa som det är att det inte kommer bli en lag som bestraffar retroaktivt, det har vi exempel på när lagen om terrorresor kom. Hanif uppger i Opinion Live att ingen IS-mördare har åtalats med lagstiftningen om terrorresor då det inte är möjligt, och att ingen heller kommer bestraffas med ny lagstiftning på grund av att lagen inte kan gälla retroaktivt.

Det enda som återstår är för politikerna att erkänna att de i vårt samhälle släppt lös bestialiska mördare.

Nina Drakfors, samhällsdebattör

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)