I detta program förklarar docent i företagsekonomi, Jan Tullberg att vi måste göra radikala förändringar av asylrätten om vi vill att Sverige ska fortsätta existera.

Politikerna säger att de har varit naiva. De säger att de nu har kommit till insikt om problemen men hur är det med den saken? Har de lagt om politiken? Nej, antalet uppehållstillstånd ligger kvar på ungefär samma rekordhöga nivå, dvs 120.000 under 2019. De påstår en sak, men gör en annan.

Januari-överenskommelsen innebär fler humanitära grunder för att få stanna: Alternativt skyddsbehövande, anhöriginvandring, klimatflyktingar etc. M och KD säger att de vill skära ner kraftigt, men de föreslår inte nödvändiga förändringar. Partierna vill visa viss följsamhet med opinionen samtidigt som väljarna skall känna igen sig, dvs godhetsretoriken fortsätter. Det är fint att vara självuppoffrande. Skiftet gäller fortfarande från svenskt allmänintresse till global socialbyrå.

Jan Tullberg föreslår fem reformer:

1 - Avveckla idén med att flyktingar ska fördelas inom EU. Inför returrätt. EU skall kräva rätt att skicka tillbaka utländska medborgare även om de vill stanna i Sverige. Den som inte tar emot sina egna medborgare utsätts av sanktioner av EU eller av Sverige.

2 - Inrätta ”Safe Havens” dvs utvald plats utanför Sverige för de som söker asyl och där asylsökande väntar medan ansökan behandlas. Om ansökan avslås får de åka hem. Australien använder denna metod som kompletteras med att de sökande kan få asyl i Kambodja. Det land som erbjuder denna tjänst får ersättning för detta.

3 - Utvisning. Utlänningar som döms där straffvärdet är minst 6 månader kan visas ut enligt gällande lag, men den tillämpas inte. Domstolarna spjärnar emot eller tolkar att den politiska makten vill signalera, men inte vill ha handling. Inga undantag för utvisade som löper risk för tortyr. Inga undantag för dödsstraff.

Sverige skall inte vara en fristad för de mest kriminella. Risk för utvisning och hård rättvisa är dessutom ett bra incitament för kriminella invandrare att sköta sig i Sverige. Svensk kriminalvård är inte avskräckande och håller inte internationell standard.

4 - Återvändande. De som inte lyckas anpassa sig i Sverige bör återvända till sitt hemland. Det gäller att skapa incitament för integration alternativt återvändande när denna inte fungerar. Fler än Alternativ för Sverige och SD måste ta tag i detta för att vara trovärdiga med tal om integration.

5 - Lägg ner rättsapparaten kring Migrationsverkets beslut. Nej är nej. Ja är "kanske", om du sköter dig. Ingen asylrätt utan en ynnest. Det bör inte finnas särskilda domstolar för överklaganden. 

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)