Swebbtv Nyheter 14 maj 2020 om massvaccinationer, subventionerade jobb, könsdysfori och mycket annat.

Trots att det inte finns något vaccin än så länge så tittar politikerna nu på hur en massvaccination mot corona ska gå till när ett sådant finns tillgängligt. Hur man ska undvika följdeffekter såsom kronisk narkolepsi eller andra bieffekter såsom hundratals människor drabbades av efter svininfluensavaccinet är oklart.

Tanzanias president John Magufuli blev misstänktsam mot WHO och de kinesiska testkiten och skickade flera prover till WHO som visade sig vara positiva för covid-19. Detta trots att proverna kom kom från en get, en papaya och en fasan. Han menar nu att testkiten är defekta och efter att WHO har haft svårt att förklara detta skickade ut WHO från Tanzania.

En visselblåsare har avslöjat för project Veritas att CBS falsifierat ett reportage om corona och uppmanat de anställda att ställa sig på kö, för att det skulle se ut som att de ha de hade fler vårdsökande än de egentligen hade på sjukhuset.

Antalet subventionerade jobb har växt samtidigt som andelen utrikes födda bidragsanställda ökat. Anställningsbidragen är särskilt frekventa i handels-, restaurang-, städ och bemanningsbranscherna enligt en studie från 2016.

Kommunfullmäktige i Oskarshamn beslutade i november att stänga ner tre av kommunens äldreboenden. Beslutet ledde till stora protester och ett initiativ togs för att samla in namnunderskrifter för att stoppa beslutet.

Med 2100 namnunderskrifter skulle man kunna tvinga fram en folkomröstning i frågan. I april lämnades en lista in med 2300 namn. Men enligt jurister anlitade av kommunen är en stor del av underskrifterna inte giltiga, då det endast finns namnförtydligande men inte underskrift.

Enligt kommundirektör Rolf Persson finns det därför inget mer han kan göra.

I Ryssland utreder parlamentets underkammare ett förslag om en lagförändring som ska bötfälla statliga och kommunala tjänstemän för förolämpning av medborgare.

Frågan aktualiserades i somras då en lokal presstjänsteman beklagade sig över offren för en översvämning, kallade dem för djur och sa att de skulle nöja sig med den hjälp de fått av myndigheterna.

Enligt förslag ska en tjänsteman som gör sig skyldig till att i tjänsten förolämpa en medborgare kunna bli bötfälld med motsvarande upp till 13 tusen kronor, eller skiljas från sin tjänst i upp till ett år.

De senaste åren har antalet barn och ungdomar som vårdas för könsdysfori växt explosionsartat. Och det var 2018 som regeringen föreslog en lagändring som skulle tillåta så kallad könskorrigerande kirurgi för barn från 15 års ålder, utan vårdnadshavares tillstånd.

Förslaget har fått kraftig kritik och frågan har bland annat belysts av SVT:s Uppdrag Granskning i flera reportage.

Socialstyrelsen ställde sig initialt positivt till förslaget om sänkt åldergräns. Men nu ändrar man sig, och motsätter sig istället förslaget.

Samtidigt rapporterar SVT att intresset för könskorrigerande vård bland unga nu minskar kraftigt. Sista kvartalet 2019 ska antalet remisser ha minskat med 65% jämfört med samma period året innan. Minskningen uppges bero delvis på uppmärksamheten i media.

Tankesmedjan Fores presenterade i veckan en rapport om hur hyreslägenheter kan fördelas. Förslagen går i stort sett ut på att begränsa den sökandes rättigheter.

Det föreslås till exempel att man inte ska kunna välja fritt i vilket område man ska bo, och att man ska ha begränsade möjligheter att söka en lägenhet som är större än vad man har behov för.

Dessutom föreslås en begränsning av möjligheten att tacka nej till en lägenhet som man erbjuds.

Personalkooperativet Bilaal, som drivit förskolor i Umeå, Söderhamn och Gävle, har försatts i konkurs. Bakgrunden är att flera anställda inte fått ut sina löner.

Förskolorna drevs fram till att kooperativet förlorade tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i december i fjol.

Bakgrunden till de indragna tillstånden är oklar, då det råder sekretess. Organisationen har kopplingar till den så kallade Umeåimamen, Hussein al-Jibury, som av Säpo bedöms som en säkerhetsrisk.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)