I detta program tar Therese Juel upp det fruktansvärda övergreppet mot Wikileaks grundare Julian Assange där Sverige har stor skuld. Han behandlades som en hjälte vid avslöjandet om USA:s agerande i Irakkriget 2010 men efter påståenden om sexualbrott blev han släpad i smutsen. De påstådda sexualbrotten ledde aldrig till åtal eftersom det inte fanns något brott som kunde styrkas.

Han vägrade att komma tillbaka till Sverige på grund av rädsla för utlämning till USA vilket gjorde att han blev tvungen att hålla sig undan från rättssystemet under många år.

Nu står Julian Assange åtalad i England i en rättegång som startade i september 2020. USA kräver att han ska utlämnas och det finns ett 175-årigt fängelsestraff som hotar där.

Vi inleder programmet med att titta på några sekvenser från den mest kända av de filmer som Wikileaks publicerat från USA:s angrepp på Irak.

Julian Assange kom till Sverige 2010 i samband med att materialet publicerades. Han hade då planer på att sätta upp sin verksamhet här med skydd av den svenska tryckfriheten och meddelarskyddet mm.

Han fick även en anställning av Jan Helin på Aftonbladet som krönikör.

Efter ett möte i Stockholm fick han nära kontakt med kvinna A och någon dag senare med kvinna S.

Therese Juel berättar att kvinnorna senare gick till polisen på grund av sin oro för att ha blivit smittade med HIV och önskade få Assange HIV-testad. Det hela ledde till en frågeställning om allmänt åtal för sexualbrott som lades ner kort därefter.

Undersökningen återupptogs senare och när Julian Assange hade rest till London begärdes han utlämnad till Sverige för att förhöras om sexualbrott. 
Därmed börjar en 9 år lång historia där Julian Assange har hållit sig undan men till sist blev gripen och nu står inför rätta åtalad i England.

Therese Juel menar att fallet Julian Assange visar på en rättsosäkerhet i Sverige, särskilt när det gäller sexualbrott. Sverige har också fått allvarlig kritik för detta från FNs sändebud Nils Metzer.

Avslutningsvis konstaterar vi att det inte har varit några större avslöjanden i klass med Wikileaks de senast åren. Fallet Assange avskräcker sannolikt.

Mikael kommenterar den så kallade Panamaläckan och andra läckor kopplade till penningtvätt som sannolikt är planterade med dolda och inte helt goda motiv.

Efter inspelningen med Therese Juel följer en telefonintervju med FiB Kulturfronts webredaktör Knut Lindelöf. Han menar att Sverige i detta fall har agerat som en lydstat till USA.

Förhörsprotokoll med de kvinnor A och S som kontaktade polisen efter att ha varit tillsammans med Assange finns på denna länk:
http://www.nnn.se/nordic/assange/docs/memoria.pdf

Nils Metzer är FNs sändebud i tortyr och annan omänsklig behandling. Han kan läsa svenska och har noggrant granskat fallet. I sitt andra brev till Sveriges regering i september 2019 punktar han bland annat upp de här rubrikerna efter att gått igenom polisens förundersökningsprotokoll:

  • Aktiv manipulering av bevis
  • Bortseende från urskuldande bevis
  • Bortseende från kraven på nödvändighet och proportionalitet
  • Genomgående förhalning av procedurer
  • Godtyckligt frihetsberövande och tortyr

Brevet finns att läsa på denna adress:

https://julian-assange.se/docs/MelzerSverige-2.pdf

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)