Ingrid Carlqvist börjar med att tala om det största bedrägeriet av alla – Att Sverige inte skulle vara svenskarnas land. Hon fortsätter med att uppmana oss att sluta deppa! Det är INTE kört för Sverige.

Många sörjer över landets situation men Ingrid vill att man i stället skall använda den energin till ilska och handlingskraft. Folket skall upplysas om att landet är svenskarnas, att invandrarna skall återvandra och att ordet nationalism är ett positivt ord.

Nedmonteringen av det svenska samhället har pågått länge, trots det är det först på senare år som många svenskar har fått upp ögonen för detta. Ingrid refererar till reklamfilmen #Det nya landet producerad 2016 av organisationen individuell människohjälp, som ångestskapande för många svenskar. Filmens intention är att förklara för svenskarna att de inte har mer rätt till landet än några andra samt att en återgång till andra ideal an de nu rådande är en omöjlighet. I stället skall svenskarna fås att inse att de kommer bli en minoritet i sitt land och dessutom glädjas åt det.

Nu får det enligt Ingrid bli slut med att se negativt på situationen, nu skall vi rädda Sverige, för det kan vi! Hennes förslag i stort lyder:

1) Upplysning

2) Återvandring

3) Nationalism.

Den förvandling som skett med Sverige, sedan det ödesdigra beslutet 1975 då mångkulturalism infördes, till i dag har skett genom beslut av politiker. Detta menar Ingrid har skett illegitimt eftersom folket aldrig velat detta.

För Ingrid blev ett möte med den danske politikern Rasmus Jarlov en ögonöppnare, då han beskrev konservatism så som: ”Ingen politiker har rätt att förändra ett land till oigenkännlighet på bara en generation”. Ingrids reaktion blev: ”Så rätt, så sant! Hur kunde jag någonsin ha trott något annat?” För Ingrid kom denna upplevelse att bli den pånyttfödelse som ledde till att hon skrev boken Från Sverige till Absurdistan.

Ingrid vill att vi skall påminna människor om att landet Sverige är vårt och skall så förbli, bundet av pakten mellan våra förfäder, oss själva och våra efterkommande. Vidare måste folk fås att förstå att de utlänningar som felaktigt tillåtits komma hit faktiskt kan förmås återvandra. Att dessa måste bli kvar i landet är en defaitistisk inställning. Inte heller är det ett sunt alternativ att som svensk ge upp och lämna landet. Det är många års hjärntvätt som måste rensas ut ur svenskarnas huvuden. Som hjälp för detta ger Ingrid flera citat från flera tänkare som blir slagkraftiga vapen att använda.

Ingrid Carlqvist börjar sedan tala om ordet nationalism som har kommit att betraktas som något som beskriver ren ondska. I själva verket handlar det inte om något hat mot någon annan, utan om kärleken till det egna folket, sederna, språket, och landet. Hon refererar till Donald Trump som i ett tal beskriver nationalism som själva förutsättningen för ett samhälle att kunna blomstra tillsammans med sin befolkning.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)