Staffan Marklund kräver att ISIS-återvändare åtalas för förberedelse till terrorbrott. Det finns idag inget vägledande prejudikat.

Samtliga insatser avseende ISIS-återvändarna misslyckas och vi frågar oss varför.


Staffan Marklund har på eget initiativ har satt sig in i frågan om varför ISIS-återvändarna inte åtalas och straffas för terrorbrott eller förberedelse till terrorbrott.

Det är egentligen bara ett fall som har lett till åtal och det gäller terrorister som själva har filmat en avrättning av oskyldiga.

Det hela blir motsägelsefullt eftersom SÄPO räknat fram att det handlar om 300 personer som har rest på terrorresor och ca 150 personer som har kommit tillbaka. 

Staffan har försökt förmå åklagarämbetet att väcka åtal så att vi får prejudicerande dom. Men detta har ännu inte skett. Det finns alltså ingen prejudicerande dom avseende var gränsen går för förberedelse till terrorbrott i samband med terrorresa och som skulle göra det möjligt att döma enligt den lag som fanns före lagen mot terrorresor från 1 April 2016.

Han jämför med lagen om hets mot folkgrupp där åklagarväsendet har varit mycket aktiva med att skapa prejudicerande domar. 

Staffan berättar också att ISIS-terrorister från Sverige samtidigt har kvitterat ut bidrag och ersättningar från myndigheter i Sverige vilket har utgjort ett viktigt tillskott till den lilla lönen de fått från ISIS.

Vi har även en kort intervju med chefsåklagare Per Lindqvist på enheten för Säkerhetsmål som jobbar med dessa frågor och han bekräftar att gränsen ännu inte har prövats i domstol.

Per Lindqvist berättar att det idag är fem åklagare inom enheten för Säkerhetsmål som arbetar med terrorbrott och att det är dessa åklagare som tar beslut att inleda förundersökningar i dessa mål. Han berättar också att det är sekretessbelagt hur många förundersökningar som har initierats och hur många som i dagsläget pågår. Under de senaste åren är det bara det fall av dokumenterad halshuggning som Staffan Marklund berättade om, som har lett till åtal.

Därefter följer några klipp från SVT Rapport 18 dec 2018 som rapporterar om återvändarna och att projekt, som pågått inom socialtjänsten i Stockholm under flera år, inte har tagit några initiativ för att kontakta återvändarna.

Moderaternas Stockholmspolitiker Anna König Jerlmyr anser att det är en skandal varvid vi frågar oss vad de själva har åstadkommit under sina åtta år vid makten under de 12 senaste åren.

Avslutningsvis får vi höra Lennart Matikainen reflektera över situationen och fråga sig varför inga åtgärder sker när det gäller dessa problem.

Global Compact - Nej tack.png

--------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)