I detta program får vi möta boenden och politiker i samband med att cirka 100 åldringar tvingas lämna sina boenden på Fristads Serviceboende i Bromsten, västra Stockholm.

Politikerna hade nog trott att det skulle vara en lätt match att säga upp de gamla men det visar sig att de gör motstånd och kallar alltihop för en bluff från kommunen. 

Vi blev kontaktade av en person som berättade att hans gamla mamma på 95 år skulle kastas ut från kommunens serviceboende. Vi åkte dit och talade med de gamla och deltog i möte.

Byggnadernas dåliga skick upprepas som ett mantra från politikerna i informationsmötet. Efter mötet kontaktar vi kommunens fastighetsbolag Micasa varvid det framgår att de gamlas påståenden, om att allt är en bluff, ligger nära sanningen. Det finns helt enkelt ingen riktig teknisk analys. Allt följer samma mönster som vid tidigare nedläggningar av boende för äldre: man skyller på byggnaden för att avsluta boendet för äldre. Därefter kan byggnaderna göras om till migrantboenden.

I detta fall hävdar stadsdelens politiker att man inte vet vad det ska bli av byggnaderna efter nedläggning av serviceboendet. Det enda man från kommunen kan säga är att renovering blir för dyrt för att det ska kunna fortsätta användas som serviceboende. Detta är märkligt eftersom det handlar om mer än 150 lägenheter och mer än 10.000 m2.

Ingen av de boende klagar över boendets standard. Politikernas beskrivningar av fastighetens skick bygger på muntlig tradition. Det finns i stort sett ingen skriftlig dokumentation. De hänvisar till fastighetsbolaget Micasas analys men denna går inte att få tag på och verkar inte finnas när vi kontaktar Micasa.

Micasa som äger och ansvarar för byggnaderna deltar inte vid något av mötena. Det är istället personer som medger att de helt saknar teknisk kompetens som gång på gång hävdar att huset är i så dåligt skick att det måste utrymmas.

Omvandling till Migrantboenden har skett på Vasens servicehus, Dianagården och ett antal andra boenden i Stockholm med kranskommuner. Vi frågar hur mycket kommunen skulle spara om även detta boendet omvandlas till migrantboende. Detta är en fråga som inte besvaras utan får ordföranden att utnämna Swebbtv till ett problem. Den enda rimliga förklaring till detta märkliga påstående är att Swebbtv genom att filma mötena avslöjar makthavarnas vilseledande tal om byggnaderna och annat. Swebbtv har därigenom blivit ett problem för makthavarna eftersom de blir avslöjade.

Vänsterpartiets ledamot säger i avslutningen att detta kan vara en fastighetsskandal och vi är beredda att hålla med, dock med skillnaden att vi anser att skandalen är behandlingen av de gamla.

Programmet är indelat i tre delar där vi först får möta några av de äldre. Därefter deltar vi i ett informationsmöte på boendet och avslutningsvis deltar vi i stadsdelens frågestund och beslut att avhysa de gamla.

Vi har begärt intervju med äldreomsorgsansvarig Margareta Ericson och stadsdelens ordförande Ole-Jörgen Persson men båda har avböjt.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)