Professor em. i infektionssjukdomar Sven Britton förklarar i detta samtal med Mikael Willgert olika frågor rörande virus och speciellt Coronasmittan.

Professor em. i infektionssjukdomar Sven Britton förklarar i detta samtal med Mikael Willgert olika frågor rörande virus och speciellt Coronasmittan.
Inledningsvis berättar Sven om erfarenheter från arbetet med HIV och mekanismer för hur virus smittar.

Corona drabbar i första hand en luftvägarna. Skadorna på lungorna kan också öppna för bakterieinfektioner som också kan leda till döden. I Sverige har vi inte utbredd antibiotikaresistens vilket är ett stort problem i södra Europa. Detta kan påverka dödstalen i länder med hög antibiotikaresistens.

Det är ännu lite för tidigt att bedöma vad dödligheten till sist blir när allt är sammanräknat, säger Sven. Ett problem är att man inte vet hur många som är smittade. Svens räknar med totalt blir en dödlighet på 0,3-04 % vilket skulle kunna innebära uppåt 40.000 döda. Hans so matematikprofessor Britton har räknat med 20.000 döda.

Angående immunitet förklarar Sven att det troliga är att immunitet uppstår, och att den gäller i flera år. Men det vet vi inte förrän senare när det finns erfarenhet. De uppgifter som kom från Sydkorea om att personer blev smittade en andra gång byggde på felaktig information. Personerna hade kvar virus som aldrig hade försvunnit vilket gav utslag i testet.

Smittsamt virus kan finnas i luftvägarna redan innan man får symptom och man kan smitta trots att man har en infektion som inte har lett till påtagliga symptom.

Normalt smittar man inte längre när man har börjat utveckla immunitet. Sven Brittons bedömning är att man är smittfri efter 7 - 10 dagar efter insjuknande.

Sven säger att de införda åtgärderna har bromsat smittspridningen. Hans bedömning är att Stockholmsområdet når flockimmunitet framåt midsommar. Det svarar mot att 40% är infekterade.

De mest rörliga personerna i samhället är då smittade. Återstår de mindre rörliga personerna vilket gör att smittan kommer fortsätta uppemot 60% eller högre men i ett lägre tempo.

Det tog ett tag innan folkhälsomyndigheten insåg hur smittsamt viruset var. Ett mål blev då att hindra överbelastning av intensivvården.

Sven Britton tycker att Sveriges hanteringen av smittspridningen på det hela taget har fungerat. Den frivilliga sociala distanseringen har fungerat utan ingripande av poliser. Spanien har trots stränga påföljder och bevakning klarat sig betydligt sämre. Det kan möjligen kopplas till en fotbollsmatch mellan Italien och Spanien som spred smittan bland de mest rörliga personerna.

Svens kritik mot Folkhälsomyndigheten gäller att man inte utnyttjade tiden initialt då smittan blev känd men ännu inte hade nått Sverige. Vi använde inte tiden till att bygga upp beredskapen inom sjukvården med skyddsutrustning, läkemedel och annat samt att förbereda tester.

Sven anser att omställningen av sjukvården till att öka mängden intensivvårdsplatser har gått över förväntan. Allt annat som inte har varit akut har fått vänta vilket gör att det blir en hel del arbete med att hinna ifatt. Dessutom har personer med andra problem fått vänta på vård. Personer som har cancer kan få en väldig ångest av att vänta med operation.

Vi kommer in på dödstalen inom äldreboenden och användande av syrgas. Sven säger att han inte är så insatt i frågan så han lämnar det öppet om det är något som borde ändras så som läkaren Jon Tallinger kräver.

Enligt information som kommit nu verkar det inte bli någon lättnad i reglerna kring folksamlingar under sommaren. Sven menar att det viktigaste vi har att göra nu är att hantera smittan inom äldrevården. Det är ett riktigt nederlag att så många äldre dött av smittan. Om det kommer fram ett vaccin är det i första hand de äldre som ska vaccineras.

Mikael berättar om info från anställd inom äldrevården att det är en problem med kompetensnivån i vissa personalgrupper. Det är en utmaning bara att få alla att tvätta händerna. Sven menar att äldrevårdspersonalen behöver mer utbildning och få en högre status för att attrahera kompetens.

Vi kommer in på hur länder successivt ska kunna öppna upp. Det finns en risk att andra länder inte vill ta emot svenskar eftersom Sverige anses ha många infekterade. Sven frågar sig om det är klokt av oss att ha en helt egen strategi för att hantera infektionen och om vi inte borde agera samordnat. Den svenska strategin bygger också på att svenskarna har tillit till myndigheterna vilket inte fungerar i alla länder. De länder som inte snabbt får flockimmunitet har större risk att få nya vågor av infektioner. Detta gör att de inte kan tillåta resor vare sig in eller ut utan vidare. En annan intressant iakttagelse enligt Sven, är att låginkomstländer exempelvis i Afrika inte har stor spridning.

Sven tror avslutningsvis att det snart kommer fram ett vaccin.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)